Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Ziggs Build Guide by radek024

Ziggs - Hextechowy Saper [PL]

Ziggs - Hextechowy Saper [PL]

Updated on May 31, 2012
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author radek024 Build Guide By radek024 20,099 Views 0 Comments
20,099 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author radek024 Ziggs Build Guide By radek024 Updated on May 31, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ziggs - Hextechowy Saper

Ziggs - mag, kosztuje 6300PZ, lub 975RP. Jest to mag o dobry umkach na mida, przydatny tez w grze 3x3. Dobrze zrobiony pod moc umiejętności jest tak zwaną "kosą", ważne jest aby zabójstwa przeważały nad zabójstwami, źle wykorzystując Ziggsa możemy przysporzyć sobie wiele kłopotu. Warto więc wypróbować go na botach, zanim będziemy nic grac PvP.

Opiszmy umiejętności:
Bierna - Krótki Lont
Co 12 sekund atak Ziggs zada dodatkowe obrażenia magiczne. Czas ten zostaje skrócony, ilekroć on użyje umiejętności.

Dobra tylko do dobijania i bicia minionów. Na nic więcej się nie przyda.


Q - Skacząca bomba
60/70/80/90/100 pkt. many
Ziggs rzuca skaczącą bombę, która zadaje obrażenia magiczne.

Można wybrać jako jedną z pierwszą z umiejek zamiast E, jednak nie zadaje tak dużych obrażeń, aczkolwiek - można nią skanować. W late game wspaniała do dobijania graczy. Odpowiednio rzucona w odpowiednim czasie zada spore obrażenia.


W - Ładunek kulminacyjny
65/65/65/65/65 pkt. many
Ziggs rzuca ładunek wybuchowy, który eksploduje po 4 sekundach lub po ponownym użyciu umiejętności. Wybuch zadaje wrogom obrażenia magiczne, odrzucając ich. Ziggs także zostaje odepchnięty, lecz nie otrzymuje obrażeń.

W late game może zadecydowac w niejednej sytuacji. Często używana do skanowania i ucieczki, nieco mniej do ataku. Nie zadaje dużych obrażeń.


E - Hextechowe Miny
70/80/90/100/110 pkt. many
Ziggs rozsypuje miny zbliżeniowe, które zostają zdetonowane po dotknięciu; zadają obrażenia magiczne i spowalniają wrogów.

Ważna umiejętność naszego sapera - spowalnia wroga, pozwala zdobyć pierwszą krew. Zadaje duże obrażenia, warto maksowac jako pierwszą. Rzadko można je ominąć.


R - Mega Piekielna Bomba
100/100/100 pkt. many
Ziggs używa swojego arcydzieła, Mega Piekielnej Bomby, ciskając ją na daleki dystans. Wrogowie w epicentrum otrzymują większe obrażenia niż ci, którzy są od niego oddaleni.

Piek(iel)nie. W team fighcie niezastąpiona, dobrze wykorzystana i umieszczona potrafi wykonac pentę.Sklep


Pierścień Dorana - przydaje się w szególności na początku, daje po trochę wszystkiego.
Buty Maga - podstawowy ekwipunek każdego maga.
Klepsydra Zhonyi - daje 100AP, i stazę - najbardziej przydatna w teamfight - mamy 2sek. na blokowanie ataków, lecz my sami również nie możemy atakować. Jest nieco tańsza niż rabadon, przed nim warto to kupić, w razie deffowania w nagłych momentach lepsze to niż nic.
Różdżka Zniszczenia-> Rabadon - Moc umiejek o 30% większa, +140pkt mocy umiejętności. Mega przydatne na maga, ataki są wręcz kolosalne z rabadonem.
Kostur Pustki (+70 pkt. mocy umiejętności UNIKALNE Bierne: +40% przebicia odporności) - też dość przydatne w late game ,ale można się bez tego obejść i kupic berło Rylai.
Kryształowe Berło Rylai - daje HP, wzmacnia umiejętności obaszarowe i w czasie. Rzadko kiedy ją kupuję - gram przeważnie 3x3. Zasmiast tego itemu możemy kupić różdżkę wieków.CzaryUleczenie

Przydatne ze względu na małą ilosc zdrowia naszego bohatera, dzięki tym czarom działamy dłużej w terenie.

Błysk

Możemy skutecznie uciec przed wrogiem lub go złapać.Jeszcze tylko filmik jak dobrze wykorzystać Ziggsa w temafighcie:
Super akcja.Jeżeli chcecie więcej poradników po polsku - szczególnie postaci pod AP, przepadam tylko za takimi - komentujcie, a obiecuję - będzie więcej :).
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author radek024
radek024 Ziggs Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide