Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Summoner Info

Biography

kierunek administracja – te studia przygotują Cię do pracy w organach państwa, samorządu, lecz również w biznesowej administracji jak również organizacjach i instytucjach pozarządowych. Na ów kierunku opanujesz wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i dodatkowo społecznych. Nauczysz się realnego podejścia do rozwiązywania problemów, które z pewnością pojawią się w przyszłej pracy zawodowej. Program nauki przygotuje absolwentów do podjęcia samodzielnych decyzji.