Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Summoner Info

Biography

Frapuje was następująca kwestia: zortrax obligacje jak kupić. Zatem w skrócie przybliżymy wam osiągnięte rezultaty finansowe przez firmę Zortrax. Ostatnie trzy miesiące roku 2015 warto uznać za czas przełomowy, bowiem w tymże właśnie momencie nastąpił efektywny rozkwit sprzedaży oraz zysków Zortraxu. Przychody w tymże kwartale wynosiły blisko 12 mln złotych, zaś osiągnięty zysk netto to około 3 mln złotych. To wyniki zbliżone do wyników finansowych Zortraxu za cały 2014 rok. Zatem świadczy to o tym, iż w ostatnim czasie spółka Zortrax rozwija się w zaskakującym pędzie.