Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nidalee Build Guide by aaroo

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author aaroo

AP Nidalee, põhilised asjad.

aaroo Last updated on December 15, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
3
7
8
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
1
5
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Summoner spell'd

Flash seetõttu, et koos oma passive'ga + cougar formi movement speed buff + flash on Nidalee peaaegu kättesaamatu ja see ongi üks Nidaleele omane tunnus. Teiseks on minu valik exhaust, sest sellega olen ma 1v1 väga tugev. Võib võtta ka ignite, või telepordi kui topis lane'd


Guide Top

Masterid

Võtsin 21 punkti defence trees, sest sealt saab movement speedi, palju Cooldown reductionit ning resiste ja elusid, et cougar formis olla tanky'm. 9 punkti offence's sellepärast, et sealt saab improved exhausti/ignite veel Cooldown reductionit ja Magic pen'i mis kõik on väga hea kompott kokku. Võib minna ka 21/9/0 või 21/0/9, masterid on rohkem isiklik valik.


Guide Top

Rune'd

Marks - magic pen. on ainus mida ma soovitaks
Seals - health per level on minu valik, kui aga pead topis mängima bruiserite vastu võib võtta ka armor sealid
Glyphs - AP per level on minu enda lemmikud, võib jällegi asendada magic resistiga, kui tahad algul tanky'm olla
Glyphs - flat AP, sest siis on mängu algul ka piisavalt dmg spear'l võib asendada ka vb movement speed'ga, aga ma soovitan soojalt flat AP.


Guide Top

Item'd

Põhimõtteliselt võib alusta 3-l erineval viisil, kui on teada, et sul on lihtne lane siis võid alustada Doran's Ring'ga sest sul on heal. Kui on raske lane kellel on väga hea sustain (ehk suudab nt life stealida, samuti healida jne) siis võib alustada Bootside 3 HP positioniga. Võib alustada ka Sapphire crystal'ga ja 2 HP positionit, et saada kiire Rod of Ages.

Core

Boots of speed, Rod of Ages/Rabadon's Deathcap,

Üsna mid-game'ni piisab Nidalee'le täiesti Boots of Speed'st sest tänu passive'le ja cougar formile saab ta kiirelt liikuda.

2-ks item'ks on 2 valikut, kui sa tahad kohe algul haiget dmg't siis osta Rabadon's Deathcap, kui aga sul on raske lane või mäng ei lähe nii hästi soovitan alustada Rod of Ages'ga sest see
annab korralikult HP'd ja Mana ning ka AP'd. Võib ka osta mõlemad kui sellisel juhul Rod of Ages enne Rabadon'i.

Peale 2-st itemit soovitan ära osta tier 2 bootsid, et saavutada sick movement speed + boonus.
Üldjuhul on magic pen bootsid head, magic pen bootsid võib osta ka Rabadon'i ostmise ajal.
Paljudes mängudes tuleb aga otsustada Magic resist bootside kasuks, eriti juhul kui neil on teamis mitmeid stunne, snear'e ja muud CC'd( CC - crowd control ehk siis lühidalt kõik ability'd mis katkestavad mõnd teist ability't, tegevust, lii***ist, ability'te kasutamist jne).

Nüüd soovitan osta Lich Bane, sest see annab korralikult AP'd, magic resisti, ning sinu iga basic attack pärast ability castimist teeb lisaks tohutult dmg't. Selle item'i mõju on küige paremini näha cougar formis, kus ability'te spammimine on küige suurem, ning ka tornide hävitamisel.

Rohkem pole dmg vajagi Nidalee'le, seega on aeg osta endale resiste, kui alustasid Rod of Ages'ga siis peaks sul olema juba korralikult HP'd niiet aeg osta vastavalt vastaste team'le kas Guardian Angel või Banshees Veil. Neile alternatiiviks võib olla ka Zhonya's Hourglass, mis lisab veel ka dmg't + selle väga kasulik passive.