Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fizz Humor Guide by wildchildd

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.



27K
Views
10
Comments
20
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author wildchildd

Bardzo dobry Fizio

wildchildd Last updated on December 14, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #13 in
Middle Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

15
Ability Key E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ability Key R





Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.



Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 30


Guide Top

Introduction

Nie wiem co tu wpisać ale coś trzeba bo tak każą tak więc robie build dla Fizia ponieważ bo jest fajny i ma śmieszny trójząb.


Guide Top

Runes

I tutaj najważniejsza sprawa. Pamiętaj, ponad 20k ap da się uzyskać używając jedynie tak wyselekcjonowanym runom. Nie daj się oszukać, taki komplet jest najlepszy (ktoś mówił że lepiej mieć 300 quintessences (po polsku jakoś to nie wygląda) ale ja mu nie wierze).


Guide Top

Masteries

Ja tam myślę że drzewku Utylizacji jest całkiem fajne więc dałem w nie całe 30 punktów. Przyda się to 40 golda na starcie, pozwoli ci szybciej kupić pierwsze 15 archangeli i rabadona, bo potem z górki ale o tym w punkcie następnym.


Guide Top

Items

Również bardzo ważna rzecz, przedmioty. Ogólnie stara amerykańska metagame zaleca posiadanie 6ciu przedmiotów, ale bądźmy nowocześni. Nie sprzedajemy itemów, by kupić nowe. Trzymamy je wszystkie. Wychodzi nam jakieś 20k hp, 6k mana regen/5s i 20k ap. Tutaj chciałbym ciekawostkę przytoczyć: na ponad 20k, deathfire grasp, item który chyba w buildzie uwzględniłem, a dokładniej jego unique działa tak, że na owym 20k zada 30% plus 3,5%*20k/100=730% aktualnego życia przeciwnika. Jest to item niezgorszy, ale ja go wolę nie używać, jeszcze bana za hacki dostanę. A, i dobre te itemy bo 20k hp mamy.


Guide Top

Skill Sequence

No takie są fajne no, co ja się będe rozpisywał. Ult jest fajny, a to ma być przecież fajny fizio. No ale przecież nie da się dać wszystkiego w ulta, więc ciśniemy na 18 w E. Uberproelo build, nie?


Guide Top

Summoner Spells

No surge jest dobre, bo zwiększa ap. Revive natomiast jest dobry bo się można wskrzesić jak chrystus i tym samym stać się z buta wzorowym chrześcijaninem. Wszelkie żydy i masony nie ważcie się revive brać. Dla was ignite, absolutnie bez podtekstów. <INKWIZYCJAAAA>


Guide Top

Summary

No ja wiem że zajebiste, ale nie wiem czy napiszę taki pro build do jeszcze jakiejś postaci. Fizio wam chyba wystarczy, nie?

P.S Chcą mi usunąć guide bo mam mieć więcej liter, tak więc zacytuje Biblie:
Księga Aggeusza rozdział 1
(1) W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: (2) Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. (3) Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: (4) Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? (5) Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! (6) Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! (7a) Tak mówi Pan Zastępów: (8) Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. (7b) Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! (9) Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. (10) Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. (11) Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk. (12) Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza - jako że wysłał go ich Pan Bóg - i lud przejął się lękiem przed Panem. (13) Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana. (14) Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namietnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu: przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, (15) dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla Dariusza.

rozdział 2

(1) Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: (2) Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: (3) Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? (4) Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. (5) Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! (6) Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. (7) Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. (8) Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów. (9) Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju - wyrocznia Pana Zastępów. (10) Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego [miesiąca], w drugim roku [rządów] Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: (11) Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii: (12) Gdyby ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu, czy wówczas on stanie się poświęcony? Na to kapłani odrzekli: Nie. (13) Aggeusz więc pytał dalej: Gdyby ktoś zanieczyszczony przez zmarłego dotknął się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona? Na to kapłani odrzekli: Tak. (14) Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: Tak to jest i z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem - wyrocznia Pana. Tak też jest z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest nieczyste. (15) Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, (16) jak się wam powodziło? Gdy się przyszło do stogu o dwudziestu [miarach], było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt [miar], było ich tylko dwadzieścia. (17) To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, [dotknąłem] wszelkie dzieło waszych rąk, [a jednak] nie było między wami [nawracających się] do Mnie - wyrocznia Pana. (18) Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego [miesiąca] dziewiątego do dnia, w którym położono [fundamenty] pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko! (19) Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winorośl, ani drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owocu. Od tego dnia Ja będę wam błogosławił! (20) Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesiąca: (21) Powiedz to namiestnikowi Judy, Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, (22) przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. (23) W tym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela - wyrocznia Pana - i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie - wyrocznia Pana Zastępów.

roz... nie, dalej nie ma. Mi też by się pisać nie chciało

OTO SŁOWO MĄDROŚCI, AMEN


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion