Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Caitlyn Build Guide by LegalizeWeedy

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LegalizeWeedy

Bu Build İle Caitlyn TANRIYA' dönüşüyor..

LegalizeWeedy Last updated on February 7, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

BU BUİLD İLE CAİTLYN, TANRIYA DÖNÜŞÜYOR !

This build is really transforming caitlyn to God !

İtemlerin satın alma sırası olduğu şekildedir. Core itemleri alırken seçim size ait fakat önerim sıralamaya uyun ve core itemleri de sıralamada ki itemlerin sırasına göre alın. Early' de Statik bittikten sonra Caitlyn full Rün' ler ile Lane' de tüm adc lere karşı üstünlük sağlıyor. Runaa' nın kasırgasını çıktıktan sonra (4. item) Caitlyn' i görenlerin yollarını değiştireceği şüphesiz. Tabi ki başında iyi farm yapan ve pozisyon alma konusunda işini bilen bir adc player' i olduğu sürece..

Skill sıralamasına gelince, bence lane' de ki duruma göre açılmalı. SUPPORT' heronuzun yeteneklerine göre değişebilir. Örneğin tuzak skilli, kilitleme veya yavaşlatma yeteneği bulunmayan supportlar ile oynuyorken öncelikle yükseltilebilir. Tabi ki tartışmasız Q en önde götürmemiz gereken yetenek.


Guide Top

Bu Rehber Hakkında !

Caitlyn bilindiği üzere oynayanı pek az olan çok kıymetli bir AD Carry' herosu. Fakat bazı kafa karışıklıkları olduğu şüphesiz. Ben yılların Caitlyn' playeri olarak sizlere biraz ip' ucu vermek istedim ve yüzeysel olarak hazırladım. Kafanıza takılan sorun ve problemleri konu altından iletirseniz tarafımdan cevap bulursunuz.


Guide Top

İtemler Hakkında Açıklamalarım !

Evet arkadaşlar itemlerimiz bu şekilde fakat bazı itemler kafa karıştırabilir, ne alaka denilebilir.. Bu durum için bir kaç ufak not düşmek istiyorum.

STATİK KILIÇ : Statik kılıç Early' game de Caitlyn' in farm ve dürtmelerde üstünlük kurmasını sağlayacaktır. Ufak incelemerim doğrultusunda statik diğer rehber hazırlayıcı arkadaşlar tarafından kullanılmamış fakat ben Caitlyn, Ashe ve Jinx' için ilk itemin STATİK ' olması gerektiğini düşünüyorum. STATİK' adc ' nin Late game' ye kadar en yakın dostudur.

EBEDİ KILIÇ : Ebedi kılıcı açıklamanın pek manası yok sanıyorum arkadaşlar. AD Carry' cümlesinden de anlaşılacağı gibi AD taşıyıcısı olan bir karakter için altın değerinde bir item..

BERSERKER ÇİZMESİ : Bu çizmenin de üstünden geçmenin pek manası yok fakat bilmeyen yeni kullanıcılar için kısaca değinelim. Koşu hızı ve Attack ' hızı sağlar. Görünür biçimde ikisinide arttırır. Önemlidir.

RUNA' NIN KASIRGASI : Evet arkadaşlar sanıyorum ki bu rehberde en çok tartışılacak item budur. Bu itemin çıkılma sebebi benim oyun anlayışıma göre şu şekilde izah edilebilir. Caitlyn' in pasifi malumunuz her Caitlyn' oyuncusunun kullanması gereken zorunlu özelliğidir. Caitlyn' i Caitlyn' yapar. Ebedi kılıcın pasifi ile benzerlik gösterir. Benim bu itemi alma amacım pasifle iş birliğimi arttırmak istemem. TF lerde veya LANE' de olsun 2 vuruş ile pasifi aktif hale getirmek çok büyük bir avantaj. Double Ebedi etkisi ile rakibinizin canının 5 de 2 ' sini almanız işten bile değil. Ayrıca ekstra olarak verdiği atak hızı gerçekten Caitlyn' ile bire bir girmeyi de zorlaştırıyor.

KANASUSAMIŞ : 80 ATTACK DAMAGE ve Yüksek miktarda can çalma üstüne üstelik çalınan fazlalık canların kalkan olarak üzerinizde kalması. Tartışmanın alemi yok. OLMAZSA OLMAZ !

SONFISILTI : Son fısıltı benim opsiyonluk itemim maçın gidişatına göre değiştiriyorum. Son item LATE ' game' de çıkıldığı için oyundaki tüm karakterleri tanımış oluyoruz ve onlara göre hareket edebiliriz. Ben tank eritme sevdası ile son fısıltı ekledim . Fakat oyunda ki tüm herolara karşı ezici üstünlük sağlanmışsa HARD FOCUS' ihtimaline karşı KORUYUCU MELEK' de tercih edilebilir. Hala yetersiz Attack Damage' iniz olduğunu düşünüyorsanız bir Ebedi ile veya Kanasusamış ile desteklenebilir. Dediğim gibi tamamen opsiyon seçim.