Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Renekton Build Guide by Delkras

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.27K
Views
0
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Delkras

Delkras-Build on Renek

Delkras Last updated on October 2, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Poradnik/Guide

This is my build on renekton and i be good.
To mój build na renektona, mi akurat z nim dobrze idze gra, powodzenia...
[(A właśnie nie patrzcie na to co piszą na obrazku te staty....to gówno prawda ;]
A i wiele osób pierwsze maksuje najpierw q ale jak ma sie te w na 5 i dojdziesz do black cleavera to walisz z w po ok.330 a z 50 furi nawet ponad 400,)]
A i jeszcze 1 zamiast omena można złożyć wormonga albo sunfire/a zamiast black cleavera blood thristera...dwie wersje tego buildu sa dobra w razie pytan pisac..


Guide Top

Items

Tak a więc na początek..[Hexdrinker],Mojim zdaniem to jeden z najlepszych itemków dla takiego typu postaci szczegulnie renektona,Hex daje nam nie tylko i magick resist ale i bardzo przydatna tarcze ktora przydaje sie czesto w walce..2 buty[Merkury] dla mnie sa wrecz idealne przydaja sie poniewarz daja resista i tenenci.. przydaje sie kolejny resist bądz co bądz renek jest bardzo przezywalna jednastka wlasnie dzieki resistom..3 [Frozen Malet] nawet chyba nie musze komentować..4[Black Cleaver] przydaje sie bo skil W jest pod attack,, jak i zawsze przyda się troche dodatkowego dmg i penetracji...5[Warmong] daje hp,ktory bardzo sie przydaje na team-fight i do włóczni...6[Włócznia Atmy] Nidość że daje Armor,,szanse na ktyta i 2% hp dodaje do ad.. No i to by było na tyle życze miłej gry