Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Galio Build Guide by GigaThom a.k.a. Thoolse T

Top Galio guide all roles [NL]

Top Galio guide all roles [NL]

Updated on May 12, 2024
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author GigaThom a.k.a. Thoolse T Build Guide By GigaThom a.k.a. Thoolse T 1,065 Views 0 Comments
1,065 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author GigaThom a.k.a. Thoolse T Galio Build Guide By GigaThom a.k.a. Thoolse T Updated on May 12, 2024
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Smash and crash

1 2
Resolve
Aftershock
Shield Bash
Bone Plating
Unflinching

Sorcery
Nimbus Cloak
Celerity

Spells:

1 2 3
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Galio guide all roles [NL]

By GigaThom a.k.a. Thoolse T
Lets go
Galio is een krachtige en veelzijdige tank/mage in League of Legends, die zowel offensieve als defensieve vaardigheden heeft. Hier is een handleiding om Galio effectief te spelen:

**Skills:**
1. **Passieve - Colossal Smash:** Galio's volgende basisaanval doet extra magische schade en laat een klein gebied van effect achter.
2. **Q - Winds of War:** Galio blaast een wervelwind die schade doet aan vijanden en hen vertraagt. Dit kan worden opgeladen voor meer schade en bereik.
3. **W - Shield of Durand:** Galio legt een schild om zichzelf heen dat schade absorbeert en hem geneest voor een deel van het geabsorbeerde bedrag. Na een korte vertraging breekt Galio het schild, wat schade doet aan nabije vijanden en hen laat luchtboren.
4. **E - Justice Punch:** Galio maakt een snelle dash naar voren en slaat vijanden weg. Als hij een muur raakt, wordt de afstand en schade vergroot.
5. **R - Hero's Entrance:** Galio springt in de lucht en landt op een geselecteerde locatie, waardoor schade wordt toegebracht aan vijanden en bondgenoten in de buurt worden beschermd.

**Voordelen van spelen:**
1. Hoge duurzaamheid dankzij zijn schild en genezing.
2. Goede crowd control met zijn vertragende wervelwind en knock-up effecten.
3. Kan snel in en uit gevechten bewegen met zijn dash en ultieme vaardigheden.

**Nadelen van spelen:**
1. Relatief lange hersteltijden tussen vaardigheden.
2. Gevoelig voor kiting vanwege zijn grootte en lage mobiliteit buiten zijn dash.
3. Vereist goede positionering om effectief te zijn in teamgevechten.

**Goede match-ups:**
1. Tegen melee vijanden zoals tanks of bruisers waar Galio's crowd control en duurzaamheid van pas komen.
2. Tegen teams met veel magic damage, omdat Galio natuurlijke magic resistances heeft en zijn schild en genezing beter werken tegen magische schade.

**Slechte match-ups:**
1. Tegen champions met veel mobiliteit en burst damage, omdat Galio moeite kan hebben met hen te raken en snel genoeg te reageren.
2. Tegen champions die veel crowd control hebben en zijn beweging kunnen beperken, waardoor hij kwetsbaarder wordt voor aanvallen.

**Samenwerking met andere champions:**
1. Galio past goed bij champions die follow-up crowd control hebben, zoals Sejuani, Malphite of Amumu, waardoor ze effectieve combo's kunnen uitvoeren.
2. Hij kan ook goed samenwerken met champions die hoge burst damage hebben, zoals Zed of Yasuo, omdat zijn ultieme vaardigheid hen beschermt terwijl ze hun combo's uitvoeren.

Door deze tips te volgen en zijn vaardigheden goed te gebruiken, kun je Galio effectief spelen in League of Legends en je team helpen de overwinning te behalen!
Authenticiteit aantonen
Galio is love, Galio is life
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author GigaThom a.k.a. Thoolse T
GigaThom a.k.a. Thoolse T Galio Guide
Vote Vote
Galio guide all roles [NL]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide