Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Hecarim Build Guide by Mariuho999

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Mariuho999

Hecarim, Centaur Śmierci

Mariuho999 Last updated on December 1, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Solo Top

[VS]

Team 2

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
13
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Hecarim

Witam.
Jest to mój pierwszy poradnik do Hecarima więc proszę o wyrozumiałość.
A więc tak. Zaczynamy z butkami oraz dwoma miksturami życia oraz z jedną miksturą many.
Zaczynamy swoją grę na topie bardzo ostrożnie uważając na junglerów (ogólnie tylko ochraniając wieżę jeżeli mamy dwóch przeciwników na górnej linii). Jeżeli mamy 1 przeciwnika na górnej linii sprawa wygląda troszkę inaczej, możemy wysunąć się poza wieżę oczywiście udajemy się jak najprędzej po warda/wardy i stawiamy je:
http://img190.imageshack.us/img190/4764/wards.png

(Patrzymy na 3 wardy na górze!!!)
Na środku (te 2) Jak Najbardziej powinny byc postawione!
Po prawej i po lewej można stawiac wardy i to jest także bardzo opłacalne lecz więcej pieniędzy się straci, ja stawiam tylko te 2 w środku.

Wardy już mamy omówione.
Więc jak mówiłem po postawieniu wardów możemy się trochę wysunąc poza wieżę.
Próbujemy złapac jak najwięcej killi gankując w międzyczasie mida w późniejszej fazie gry.
Koło 30 minuty gra powinna się przenieśc na mid.
Tam powinniśmy złapac najwięcej killi lub asyst.
W mid-game powinniśmy chowac się za krzakami i gdy przeciwnicy wycofają się i zostanie np: 1 przeciwnik włączamy szarże i od tyłu go trafiamy zadając olbrzymie obrażenia, pamiętając aby nie za krótka była droga przejechana na szarży aby zwiększyc swoje obrażenia.
Pewnie się spytacie dlaczego jako drugie maxowac E-czyli szarże? - Odpowiem więc tak: aby we wcześniejszej fazie gry z tego uderzac w przeciwników/wieże po 500/600 przy tym buildzie i przy maksymalnym przejeździe na szarży.

Co do buildu: Na początek kupujemy butki dla mobilności i dla pasywu hecarima oraz 2 mikturki życia i jedną many ponieważ życia aby przetrwac dłużej na topie a many aby troszczę wyleczyc many ponieważ mamy Q co 2/3sec.
Na początku jak nam nie idzie możemy złożyc do końca butki na butki prędkości lub gdy nabijemy sobie ze 2 kille i mamy ponad 1000gold możemy już uzbierac do blasku oczywiście wiadomo dlaczego :) ponieważ mamy Q co 2/3sec następnie jeżeli kupiliśmy blask kupujemy buty prędkości następnie tłuczek i składamy go na youmuu na obrażenia, cooldown itd. następnie z blasku składamy moc trójcy a potem czarny tasak na obrażenia przebicie pancerzu oraz szybkośc ataku.
Następnie albo lodowy młot najpierw albo najpierw Anioł Stróż. Ponieważ to napewno będzie w późniejszej fazie gry a w tedy trzeba się zrobic bardziej tankowato przecież nie jesteśmy całkowitymi AD jesteśmy OFF-TANKami. Następnie coś na obrażenia ja kupuję ostrze nieskończoności :) na obrażenia i trafienia krytyczne :)

Na razie to tyle dziękuje za obejrzenie i proszę abyście mi mówili czego tu niema bo wiem że tu jeszcze bardzo dużo brakuje. Będe wprowadzał częste zmiany!!!
Nie wiem dlaczego pokazuje tarica i proszę powiedzcie mi jak to naprawic.