Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by Water on Horizon

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.187
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Water on Horizon

How to Basic ( feat. Plague Rat )

Water on Horizon Last updated on January 4, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Twitch ile yapılması gerekenler

1. Kesinlikle farmın arkasında durmak; çünkü Twitch kırılgan ve üstelik alt edilmesi tek bir eşyaya bakıldığında çabuk katledile bilen bir şampiyondur.
2. Farma oynamak. Farmı kasmak olay ama rakibi korkmadan dürtebileceğiniz şampiyon olmazsa olmazınız olmalı ki, koridor üstünlüğünüz elinizde bulunsun. Yalnız buraya dikkat!!! Yukarıdaki madde aynen geçerli olduğundan Destek şampiyonunuz'dan totemleri bilindik ve çabuk rakibi fark edebileceğiniz yere totem koymalısınız. Üstelik totem koyacağı sırada sizinde yardımda bulunmanız şart.
3. Yeteneklerinizi önceden belirleyin. Q skili genel olarak teke tek, W skili (önce tamamlanması zaten kimsenin tavsiyesi değildir) takım savaşı ya da teke tek'de sıkıştırıp yavaşlatma yeteneğiniz ve tabii ki 6 yüke kadar biriktirilen E skilimiz rakip şampiyonun can değerini en fazla %70-80 civarında hayat puanını aldığınız takdirde Twitch'in genel pasifi 1300-1500 civarı olan E skilini rakibin üzerine patlattığınız anda rakip şampiyonu eritebilen yeteneği. Ultisi tümüyle takım savaşlarında kullanılabilir derecede fakat, sizden daha fazla hasar verebilen (Draven, Vayne, Lucian, Miss Fortune gibi) şampiyonlara karşı da etkili ve eşyalar ile birlikte olağan dışı hasarı olan yeteneğidir.
4. Yeteneklerinizin zamanlamalarına dikkat edin. Kaçış mekanizması olan ancak, yeteneği dışında hareket hızı diğer ADC'lerin aksine daha yavaş olması hantal görüntüsü verebilir. Bu bakımdan Twitch ile daha çok Takım savaşlarında olabildiğinizce ve skillerinizi takım savaşıyla birlikte hareket edilmesini takım arkadaşlarınıza anlatın. Anlatın ki; takım arkadaşlarınız hasar veriyorken siz arkadan düz vuruşlarınızla rakip şampiyonları alt edin ve hızlı kule almalarını sağlayın.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion