Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Kassadin Build Guide by Ravenno

Kassadin AP build

Kassadin AP build

Updated on October 2, 2011
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Ravenno Build Guide By Ravenno 12,208 Views 2 Comments
12,208 Views 2 Comments League of Legends Build Guide Author Ravenno Kassadin Build Guide By Ravenno Updated on October 2, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Cleanse

Cleanse

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Runes

Marki: takie a nie inne ze wzgledu na to ze flat ap/ap per lvl sa nieoplacalne
Seal: survi
Glyph: glyphy daja najwiecej ap per lvl z tych trzech wiec dlatego w nie inwestujemy
Quint: daja nam dobry poczatek
Back to Top

Summoner Spells

Dlaczego cleanse? uratuje nam tylek z niejednych opresji i jest napewno lepszy niz flash, ze wzgledu na to ze kassadin ma swoje ulti jako flasha. Ignite zas pozwala nam na zrobienie fb i w pozniejszej fazie gry jest rowniez przydatny.
Back to Top

Items

Zaczynamy z palka do mana regen i 2 potkami. Jak uzbieramy kase kupujemy tear'a i zbieramy na butki, wraz ze soulstealerem. Nastepnym elementem na ktory zbieramy jest rod of age, musimy zaopatrzyc sie w niego w miare szybko ze wzgledu na to ze stackuje sie dosc dlugo.
Pozniej tak jak jest napisane.
Back to Top

Skill Sequence

Wpierw maksujemy Q , oraz w kazdej chwili jak mozemy R.
W nasz skill W dodajemy tylko na 4 lvl'u po to aby mozna bylo dluzej utrzymywac sie na linii, a jak wiadomo kassadinowi mana puchnie dosc szybko.
E maksujemy zaraz po Q.
League of Legends Build Guide Author Ravenno
Ravenno Kassadin Guide
Vote Vote
Kassadin AP build

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide