Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Amumu Build Guide by hexoPL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author hexoPL

KURWY JEBANE KRZYWDOM MUMIE PŁACZONCOM

hexoPL Last updated on July 26, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

4
Ability Key Q
1
5
Ability Key W
2
3
Ability Key E
6
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Introduction

witam to muj gajt do tego ziomka, troche bexa z niego cnie ale spoko ziom ;] (ładny pyszczek :DD)


Guide Top

Pros / Cons

pros:
LEJTGEJM HIROŁ
OBSZAROWY DMG
REDUKCJA MRESA
DOBRE RATIO Z AP Q+R
RILI TANKI FROM MID TU LEJTGEJM
HIGH ZASIENK Q
cons:
NISKIE MOBILITY
NIETRAFIENIE BANDARZA = NIE MA GANKU
LOW IRLI DMG
IZI TU KANTERDZANGL


Guide Top

Runes

DOBRE
jak chcesz zaczoncz z butami to wez kłinty w armor xdxdx


Guide Top

Masteries

5% movespeeda dla amumu op xdxdxdx
mozna dac 9/12/9


Guide Top

Items

dalej lecimy zaleznie od tego czego potrzebuje nasza ukochana durszyna :)))
1. tank
KUPUJEMY ARMOR I RESISTY RUWNOWARZONC ICH ILOŚĆ W ZALEŻNOSZCZY OD TEGO KTO Z ICH DEMEJCZ DILERUW SIE FIDUJE :)))
VS AD:
FROŁZEN HERT, RANDUJINS ŁOMEM, ZONJAS AŁERGLAS (MIX DEMEJCZU I ARMORA 2GUD)
VS AP:
ABBYSAL SCEPTOR (N1 DLA MUMU, REDUKCJA MRESA -55 2STRONK), FON, BANSZI
JAK MAJOM ZRUWNOWARZONY DMG TO MORZNA PUJSC W CHAN WEST + NEGATRON
2. łikent demejcz dilera
jak stonpujemy i jestesmy zabujcami a oni nie majom wystarczajonco durzo itemuw rzeby nas zajebac to powinnismy pujsc w 3ciego gp5 kages lucky pick a potem zaczac skladac rabadona
dalej abbysal/zonja, dfg. w late dobże działa wota. rylaj 2gud, rod 2weak, void staff 2weak
3. utility/support
utility/support
DOBUR BUTUW:
hewi ad: ninja tabi
ap/cc: mercs treads
stompin: sorcs shoes
early gankin: mobility


Guide Top

Skill Sequence

start z w, dwa punkty w e dla klir tajmu
w>e>q


Guide Top

Summoner Spells

2gud