Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Twitch Build Guide by SingedX

Magic Twitch - Polish Guide

Magic Twitch - Polish Guide

Updated on January 2, 2012
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author SingedX Build Guide By SingedX 33,957 Views 0 Comments
33,957 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author SingedX Twitch Build Guide By SingedX Updated on January 2, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Surge

Surge

LoL Summoner Spell: Exhaust

Exhaust

Przedmowa


Już w sumie zacząłem pisać ten przewodnik w języku angielskim (no jeśli "zacząłem pisać" można nazwać 2 zdania), gdy wpadł mi do głowy pomysł napisania go po polsku (mam nadzieje, iż mi go nie zablokują z tego powodu)

Back to Top

Jak gram

Przedmioty vs. SkilleGrę rozpoczynam od kupnai trzech . Taki start zapewnia sprawne dotarcie od "celu" i spory czas przetrwania na linii. Jako pierwszą umiejętność polecam wybrać:

"Po 1,25 sekundy Twitch ukrywa się na 10/20/30/40/50 sek. Jeśli zaatakuje, będąc ukrytym, zyskuje 30/40/50/60/70% prędkości ataku maksymalnie na 10 sekund, w zależności od tego, jak długo był niewidoczny przed atakiem."

-wybór jest oczywisty gdyż zapewnia nam dosyć swobodną możliwość penetracji mapy a przy nadarzającej się okazji możliwość zwiększenia AS.

Kolejną umiejętnością którą wybieram i 'maxuję' jak najszybciej jest:
Zadaje 30/60/90/120/150 (+1) pkt. obrażeń magicznych pobliskim zatrutym wrogom plus 20/30/40/50/60 dodatkowych pkt. obrażeń za każdą dawkę Śmiertelnego Jadu w ich żyłach.

-będąc na 5lvl tom umiejętność wybieram już 3 krotnie. Daje mi to 110+ dmg co 8 sekund. Sprawdza się także dobrze na mobkach, zarażając po 4 mobki i odpalając skilla bardzo aktywnie ciśniemy linie do przodu. Przy zabijaniu mobków nic nie przeszkadza w tym żeby też raz strzelić we wroga przed odpaleniem skilla i zadać mu nie małą ilość obrażeń. Właśnie dla tej umiejętności inwestuję w Runy Spell vamp.

W późniejszej części gry umiejętność ta idealnie kompiluje się zi . Mój system to: zakradnięcie się na Ambushu do przeciwnika, użycie hextech, nabijamy 3 Guinsoo's, aktywacja surge, spowalniamy Dpoison, odpalamy ulti, exhaust, i gdy już mamy pełny guinsoo,s i surge się nie skończyło Expunge. Choć myślę że w wielu przypadkach nie będzie potrzeby używania wszystkich "spowalniachy" to hextech myślę że jest miłym dodatkiem w postaci 300magic dmg.

Dpoison i Ulti Twitch'a opisywać raczej nie muszę, Kolejność wybieranych przeze mnie umiejętności jest zgoła oczywista.

Infinity Edge + Phantom Dancer + Phage = AS/AD/Critical/slow to połączenie się nie może nie sprawdzić. Do tego trochę życia w postaci Frozen Mallet, daje niesamowite dopełnienie niszczycielskiej i nagle pojawiającej się za plecami mocy Twitcha.

C.D.N.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author SingedX
SingedX Twitch Guide
Vote Vote
Magic Twitch - Polish Guide

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide