Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's second Mini Guide Contest of Season 14 is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 馃弳
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Brand Build Guide by Lodus27

Mega Brand

Mega Brand

Updated on June 20, 2011
5.6
4
Votes
4
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Lodus27 Build Guide By Lodus27 4 4 141,499 Views 1 Comments
4 4 141,499 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author Lodus27 Brand Build Guide By Lodus27 Updated on June 20, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Clarity

Clarity

LoL Summoner Spell: Exhaust

Exhaust

Poradnik

Poradnik


Zalety / Wady

Zalety

Wysoka Burst
Awesome pasywne
Great rolnik
Niski cool upadki
Wady

艁atwo koncentruje
Bezu偶yteczne bez cooldowns si臋
Du偶o "Marka Wahh jest PO" komentarzy


Sekwencja Skill

Chc臋 na maksa Filar Flame pierwszy. Drugi umiej臋tno艣ci lubi臋 priorytet贸w jest Conflagraion. Wreszcie na maksaSear . Nie zapomnij odebra膰 Pyroclasm kiedy tylko mo偶esz. Powodem, dla kt贸rego na maksaPillar of Flame , poniewa偶 jest to zdecydowanie najbardziej wszechstronnych umiej臋tno艣ci. To niesamowite s艂ugus贸w gospodarstwa, i to boli mistrz贸w wroga du偶o. Conflaguration jest obok, poniewa偶 pomaga tak偶e z rolnictwa, i to jest dobry spos贸b, aby przemyci膰Blaze na wroga. Powodem, dla max Sear ostatni jest, bo z niego korzysta膰 jedynie na stun, wi臋c nie musz膮 by膰 wyr贸wnane tyle.
Combo Skill


Przed normalnym cel:
Filar->Prypali膰->Po偶ar
Ognia

To combo powinny by膰 chleb i mas艂o, mistrzowie wr贸g umrze tak szybko i rozpowszechniania Blaze wszystkim wok贸艂 nich. Jedyny problem z tym combo to nie mo偶esz przegapi膰 Pillar of Flame.

Stun Combo:
Pryzypali膰 -> Po偶ar

Jest to najszybszy i najprostszy spos贸b na uzyskanie og艂uszenia off, nie lekcewa偶y膰 znaczenia stun. Zatrzymanie wrog贸w z pracy lub przerwanie wrog贸w ostatecznego zwyci臋stwa swojego zespo艂u w walce

Maksymalne Obra偶enia:
Przypali膰 ->Po偶ar ->Filar -> Pyroclasm
Ognia

W ten spos贸b marka mo偶e zepsu膰 wszystko! Tracisz stun ale rozprzestrzeniania Blaze do ka偶dego mistrz / minion w promieniu 5 stoczni. Nie wspominaj膮c o twoich Pillar Of Flame trafi ci臋偶ko absurdalnie z tym +25% zwi臋kszenie obra偶e艅 dla wszystkich, poniewa偶 s膮 one teraz ablazed. Oh tak, zabawy z super Pyroclasm szybko.

Bardzo skromny prawda niestety nie uda艂o mi si臋 d艂u偶szego zrobi膰guide


Advantages / Disadvantages

Benefits

high Burst
Awesome passive
Great farmer
Low cool downs
disadvantages

It is easy to focus
Useless without cooldowns is
Lots of "Brand Wahh is PO 'comments


Skill sequence

I want to max out the first Pillar of Flame. The second skill is like Conflagraion priorities. Finally maksaSear. Do not forget odebra膰Pyroclasm whenever you can. The reason for maksaPillar of Flame as it is by far the most versatile skills. It's amazing farm minions, and it hurts a lot of masters of the enemy. Conflaguration is next, because it also helps with farming, and it is a good way to przemyci膰Blaze the enemy. The reason for max Sear latter is because the only use it to stun, so there must be compensated enough.
Combo Skill


Before the normal destination:
Pillar of Flame ->Sear ->Conflagration


This combo should be the bread and butter, masters of the enemy will die so quickly and spread blaze all around them. The only problem with this combo you can not miss the Pillar of Flame.

Stun Combo:
Conflagration ->Sear
This is the quickest and easiest way to get stun off, do not underestimate the importance of stun. Stop enemies from work or interrupt your enemies the final victory of his team in the fight

Max Damage:
Sear ->Conflagration -> Pillar of Flame->Pyroclasm

In this way the brand can ruin everything! You lose Blaze stun but spread to every master / minion in a radius of 5 yards. Not to mention your Pillar Of Flame hits ridiculously hard, the 25% damage increase for all, as they are now ablazed. Oh yeah, have fun with super fast Pyroclasm.

Very simple truth, unfortunately I could not longer do
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Lodus27
Lodus27 Brand Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide