Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vayne Build Guide by DeGreZet

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DeGreZet

Mega Crit Vayne PL

DeGreZet Last updated on July 1, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
9
10
Ability Key Q
3
8
14
17
18
Ability Key W
2
7
12
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 1


Guide Top

Introduction

Vayne na początku jest jednym z najsłabszych champów, ale gdy dobrze się ją wyfarmi i "ubierze" może stać się prawdopodobnie najlepszą ad carry. ;)
W tym poradniku przedstawie Wam moją Vayne, czyli mega crit, gdyż na 18lvlu będziemy mieć aż 85% shans na crita czyli praktycznie kązy atak vayne będzie zadawał ok. 500 dmg crit.


Guide Top

Runes

Hp runki wydają się nie pozorne, ale z tego połączenia dają aż 500 hp na 18 poziomie. Dodatkowo z połączeniem warmoga daje naprawdę oszałamiające efekty. Niektórym może wydac się to dziwne, ale ja tak zawsze składam ją i daje jej to naprawdę dużą przeżywalność. Mimo, że to wciąż "papier".


Guide Top

Masteries

Jeżeli chodzi o masterki to tutaj nie ma co komentować. Klasyczne na ad carry z lekką nutką przeżywalności ode mnie. :)


Guide Top

Items

Startujemy z butkami i 2 potkami na hp, 1 na mane. Jest to standardowe dla Vayne, więc raczej nie powinno dziwić. Jednak jeżeli na lini spotkamy wyjątkowo upierdliwego przeciwnika takiego jak: Cait, Ashe, Kog to mnożna zabrać Dorana, ale wtedy będzie nam potrzebna Soraka.
Jeżeli radzimy sobie dobrze na lini to z początku nie jesteśmy z byt agresywni jeżli chodzi o atakowanie przeciwników tylko spokojnie sobie farmimy. Gdy uzbieramy ok 1050golda(można zbierać więcej na B.C.Sworda) to możemy iśc kupić Picage i 2-3 potki na hp, zależnie od naszych potrzeb.
Dopiero potem przy następnej okazji kupujemy Butki Berserkera.
Gdy bedziemy już mieli już Picage i B.C.Sworda musimy zainwestować trochę w movement i as. Kupujemy, więc Zealapo czym kończymy składać Infinity Edge. Następnie robimy z Zeala Phantomka i kupujemy dodatkowo trochę ls w postaci Vampiric Sceptera. Następnie kupujemy jeszcze jednego Phantoma. Później składamy Warmoga i na koniec przeistaczamy nasz ls w Blood Tishera.


Guide Top

Summoner Spells

Tutaj nic nie zmieniałem jeżeli chodzi o normalną grę ad carry. Czyli exhaut i flash.
Exhaut przyda się gdy nękamy jednego przeciwnika, jak również do chwilowego wyłączenia z walki drużynowej silniejszego przeciwnika.


Guide Top

Farming

Jeżeli chodzi o farmienie to nie ma tu zbytnio co się rozpisywać. Staramy się last hitować, aale można również wyliczać sobie hp "miśków" na "w" skillu. Lekko ponad 100 minionów w 20 min w zupełności wystarczy.