Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus Build Guide by rdhao

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author rdhao

Nasus for neel

rdhao Last updated on November 1, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #27 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
4/
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Guide Top

Hoi neel

Dit is mijn nasus build voor jou.
Ik leg hier al mn keuzes uit van mn spells, skillsups en items ect.

If anybody aside of neel reads this, this is made for a friend of mine. being far from complete and also in a foreign language i will not publish this.


Guide Top

beginnent, Je summ spells

Ik kies voor ghost en exhaust omdat dat de sterkste melee spells zijn imo.
Exhaust is leuk als je slow niet lang genoeg is, en is handig als iemand je towerdived door de dmg nullification.
Ghost is fijn om dichtbij te komen en om dichtbij genoeg te komen voor je slow.ook is wegrennen en de collision ignorance leuk.

Je kan ook opten voor flash omdat flash altijd handig is, vooral als je wallflasht.
Ignite is een leuke finisher omdat het je enige ranged attack is.
Teleport is voor mensen die niet van lopen houden of solotop moeten.


Guide Top

Je runes

als je eenmaal lvl 20 bent ga je runes kopen. dr zijn twee soorten rooie runes die je moet hebben. Armor penetration en magic penetration. Arp voor melee, Mpen voor casters.
Met nasus klap je met je Q, dus word het ArP.
Gele armor runes zijn fijn als extra defense, hierdoor ben je meer resilient en kan je meer van je eigen lifesteal leven. Je kan ook opten voor dodge, maar ik vin die minder fijn omdat je dat een kansgevalletje is.
Blue wil je of Mres per lvl, omdat een chars Mres vast staat, en hiermee je t een beetje boost.
Of je wilt cooldown redux, hierdoor heeft je Q een lagere cooldown early en kan je meer lasthitten.


Guide Top

Skillup volgorde

Ok hiermee hebben we al issues.
Als eerste lvl je je Q, dat is logisch, de cooldown gaat omlaag en de DMG omhoog dus lasthitten wordt makkelijker.
Ik lvl daarna liever mn slow. je slow wordt hierdoor sterker en daarom ben je moeilijker te ganken en kan je zelf makkelijker killen.
Je spiritfire lvl ik als laatste, omdat deze vaak te veel mana kost voor je eigen mana.
Ook gebruik je hem meer als armor redux ipv als damage means. Het probleem met een hoge spiritfire is dat als je minions bij je hebt als je aant lasthitten bent het vaak voorkomt dat je minions 4 minions al gekilt hebben voordat je cooldown je toestaat er meer dan twee te killen.
Tegen de tijd dat je lvl 9 bent moet je ook al minions kunnen 1shotten, of bijna, dus dan maakt spiritfire niks uit.


Guide Top

Itemizing:

Ik begin met een Sapphire crystal en twee health pots. De crystal neem ik omdat je met weinig mana begint, en je dan sheen kan rushen. de health pots zijn gewoon als insurance voor als je lifesteal niet genoeg is. ook kan je tot lvl 9 een health pot poppen terwijl je met iemand vecht, die extra healing kan je het gevecht winnen.

Daarna rush je, obviously, sheen. Sheen is superfijn voor je Q, en tegen de tijd dat je sheen hebt moet je genoeg gefarmed kunnen hebben om de caster minions te kunnen onehitten.

Nu ga je voor je boots. ik neem het liefste defensive boots, en Mres is een stuk sterker dan ninja tabi, vooral als je tegenstanders veel CC hebben. hebben ze dat niet en veel harde melee carries als tyrndamere en yi enzo, dan neem je ninja tabi's.

Hierna neem je Glacial shroud, hiermee is je armor voorlopig hoog genoeg en het geeft je cooldown redux voor je Q.

daarna pak je phage en zeal om je trinity force af te maken. eigenlijk is op nasus dit de enige dmg item die je nodig hebt.

Hierna nemen we wat extra Mres, met banshees veil krijg je zowel mres, een spellblock, en hp en mana, dit is ideaal. hierna maak je je frozen heart af voor de extra armor en cd redux.

Daarna kan je nog een lifesteal item nemen, Lantern heeft wat extra defence, bt extra AD, en starks attackspeed en armor redux om je heen.
Deze mag je zelf kiezen.

Als laatste mis je nog een beetje Mres, force of nature geeft een boel en extra movementspeed.

Je kan altijd in je volgorde aanpassen omdat dat beter is in de situatie. ook kan je een defensive item wisselen voor guardian angel.