Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nidalee Build Guide by alaneks1

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author alaneks1

Op nidale by rolszak2 xD

alaneks1 Last updated on May 16, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Nidalee Build

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
13
15
17
18
Ability Key W
4
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Chapter 1

Early Game

Pchamy się na mida. W wyjątkowych sytuacjach możemy ustąpić komuś innemu, ale mid to naturalne miejsce dominacji Nidalee i nie ma tam champa, który ma nad nią przewagę. Praktycznie niegankowalna dzięki Bushwhackom, ostro harrasująca i lecząca się dzieki Primal Surge - bierzemy mida.
Gramy agresywnie, dziabiemy włócznią wroga jak podejdzie, starając się utrudnić mu last hity, zapędzając go pod towera - wtedy turret dobija większość naszych creepów i wróg traci golda. Oczywiście my last hitujemy ile wlezie. W okolicy 4-5 lvlu nie leczymy się ponad 3/4 hp i staramy się skusić wroga do ataku na nas, gdy zdobędziemy 6. Jeśli się skusi - heal, trap mu pod nogi, kotek, combo, exhaust, zwykle +1.

Jeśli wróg jest ostrożny i z fraga nici, to farmimy aż do sheena i butów. Wtedy wracamy po sprzęt do bazy i zaczynamy ganki. Jeśli gdzieś wróg przekroczył rzekę, to już jest martwy, celujemy javelinem, trap tuż za niego i wybiegamy z krzaków z bonusem do speeda, combo, +1 lub +2. Exhaust i Ghost się przydają, bo 1/1 na tym etapie gry nikt nie da rady Nidalee, dlatego wróg głownie próbuje uciekać.

Mid Game

Zgarniamy buffa Golema i obstawiamy kluczowe punkty mapy bushwhackami. Lecimy albo tam, gdzie wróg przekroczył rzekę, albo tam, gdzie jest dużo wrogich creepów - szybki rylais bardzo ułatwia grę. Jeśli takiej sytuacji nie ma - junglujemy, wypatrując okazji do zdobycia kasy. Ważne jest także wczesne pchanie wież, dzięki wymaxowanemu już bonusowi z primal surge idzie dużo szybciej.

Late Game

Kopiemy drużynę w tyłki, by zbierała się na przez nas wybranym lane w celu obrony lub ataku i obstawiamy co reuse trapami możliwe strony ataku wroga.

W teamfightach dobrze jest trochę pokrążyć dookoła wroga zanim tanki zainicjują, dwa celne Javelin Tossy nawet w mid zabolą, oraz podleczyć tych od nas z niepełnym hp. Trap niestety ma długie reuse, więc najlepiej wrzucić go pod nogi głownego celu tuż przed przemianą. Kiedy już walka trwa - najtrudniejsze jest wybranie dobrego momentu na zmianę w kota i wskoczenie do środka. Nie ma sensu opisywać wszystkich przypadków, ale jeśli np w środku kotła jest galio czy amumu i jeszcze nie odpalili ulti, to skoczenie do środka jest... no, głupie. Natomiast kiedy już wskoczymy, to combo jest proste i kieruje się jedną zasadą- maksymalne wykorzystanie Shena/Lich Bane. Koniecznie autoatakuj po każdym użyciu skilla - pounce, atak, swipe, atak, takedown (zawiera w sobie autoatak) i albo wyskakujemy do tyłu, by znów w formie człowieka leczyć/rzucić javelinem, albo pouncem skaczemy w stronę kolejnego fraga.
Jedna z rzeczy, o których warto pamiętać - zmiana kształtu też aktywuje lich bane/shena, więc po przemianie nie leczymy od razu, tylko atakujemy, leczymy i dopiero atakujemy. Nie lekceważ tego, w late, z pełnym buildem, ten jeden atak to potencjalne 700 dmg (144 dmg + 560 AP).
Nie bój się rzucać włócznią w cel, który stoi tuż obok - nawet bez bonusowego dmg z zasięgu to koło 500 dmg + 700 dmg z Lich Bane.

Ten build Nidalee jest moim zdaniem najlepszy, umożliwia taką dominację w early, by late nie trwało długo, a zarazem daje kolosalny burst dmg od momentu ukończenia core buildu.

Zalety tak zbudowanej kotki:
- Ogromny burst dmg, także w late
- Map Control nie ustępujący grzybom Teemo
- Mocny Heal, sięgajacy nawet 900 hp
- Mocna defensywa bez upośledzenia ataku (dodge, hp, mres, zhonya)
- Szybkość (Kotek + LB + Nimbleness)

Wady:
- Niska odporność na innych burst champów (ale i tak nie tragiczna, LB + glyphy mres + mastery def)
- Wrażliwość na CC (ale powiedzmy szczerze, poza Olafem na ulti to wada każdego