Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kassadin Build Guide by hexoPL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author hexoPL

Poradnik do tego skurwiela prosto z 1250 elo

hexoPL Last updated on September 2, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Słowem wstęłpu :)

Witam, ja jestem RockSolid, a to jest mój ultacz.
Kassadin w skrócie:
1. Bycie pipką przed 6
2. Wbicie 6
3. Zarekwirowanie Blue
4. Ultaczowanie (ale nie z *smark* pustą głową) gdzie sie da
5. Łapanie i burstowanie (*burstaczowanie) single targetów (np. zburstowanie ADC gdy robi Reda)


Guide Top

LEEEEEEEEeejnink fejz

Staraj sie unikać skilszotów, czasem będziesz musiał wyposażyć się w glyphy pod mres żeby nie zabili cię bo jesteś pizdą. Lasthitujesz głównie z Q, czasem używaj do harrasu. W pomaga lasthitowac pod wieżą.


Guide Top

6

Kiedy wbijesz 6 powinieneś poprosić junglera o blue, o ile jeszcze ci go nie oddał.
Gankujesz inne linię, ganki Kassy często owocują zabójstwem, gdyż:
1. R można skakać przez ściany, co pozwala na gankowanie ze spotów, gdzie linie prawdopodobnie nie mają wardów.
2. Slow
3. Silence
4. Tons of dmg
Tutaj masz jak omijasz wardy :::::::::::)))))
Niebieski dla fioletowej strony, czerwony dla niebieskiej.


Guide Top

Drużynowe walki.

Staraj sie nie wjebać z R na bruisera. Kassa jest słaby w teamfightach, staraj sie łapać wrogów gdy są sami.


Guide Top

Itemization

Buty + 3 poty - potrzebujesz sustainu i butów żeby nie dawać się zabić na ganku. Jeżeli nie obawiasz się junglera zacznij z maksymalną ilością potek. Nie żartuje.
2 Dorany - dodatkowe hp, manareg i ap. Wszystko się przyda.
Chalice of Harmony - mana costy 2high.
Rabadaba - ap sie przyda dla apc nie?
Dfg - cdr i większy burst
Unholy - rozszerzenie chalice dające cdr
zhonya - kassa jest squishy a musie sie wjebac na ryj adc
Abyssal - dobry item i tyle ::))) daje mres zeby sie nie wyjebal na burstacza.
Można go zamienić na voida jeżeli hardo stackuja mres.


Guide Top

Podsumowanie

A więc to był mój style Kassadina.
No to mój poradnik się przydał. Mobafire only, Siemka!!