Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Leona Build Guide by Chairu18

Support Poradnik PL Leona supp

Support Poradnik PL Leona supp

Updated on March 3, 2014
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Chairu18 Build Guide By Chairu18 32,620 Views 3 Comments
32,620 Views 3 Comments League of Legends Build Guide Author Chairu18 Leona Build Guide By Chairu18 Updated on March 3, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Wstęp

Witajcie !!!
Jestem Chairu18, moja liga to gold 3. Chce wam zaprezentować mój kolejny poradnik o Leonie, moim mainie. Zapraszam.
Back to Top

Itemy

Start z reliktową tarczą daje nam dużo hp dodatkowe złoto i dzięki niej możemy odleczać naszego ADC. W mid game powiniśmy już mieć ulepszona tarcze na max no i oczywiście jako supp musimy zacząć roztawiać wardy po mapie dzięki rubinowi widzenia. Late opiera się dla nas na itemach przeżywalności i cooldownu.
Back to Top

Maxowanie umiejętności

Leona opiera się na grze agresywnej dlatego już na 2 lv musimy mieć 2 stuny.Następnie maxujemy tylko i wyłącznie W, gdyż daje ona nam dużo armora i magic resistów. Gdy przechodzimy do rozgrywki po 20 min maxujemy E gdyż musimy go używać jak najczęściej by naświetlić więcej wrogów. Ostatnie nam zostaje Q.
Back to Top

Mastery

Skupiamy się na dochodzie złota i przeżywalności. Dla Leony potrzebny też jest cooldown i mana gdyż jej umiejętności choć nie kosztują dużo to nie kosztują zbyt mało.
Back to Top

Runy

Bierzemy dużo armora, gdyż na bocie musimy jak najmniej tracić HP po auto atakach wrogiego ADC. Magic resist potrzebne jest nam tylko w mid game i late game dlatego jest skalowane. No i oczywiście przypływ golda.
Back to Top

Gra leoną

W early game musimy grać bardzo agresywnie, ponieważ nie możemy straszyć wrogiego ADC naszymi auto-atakami, gdyż walczymy w zwarciu. Już po wbiciu 2 lv powinniśmy używać naszego combo E + Q. Aby zwiększyć szanse trafienia naszym E powinniśmy atakować nim z krzaków. Gdy mamy lv 3 ponownie atakuje wroga combo W + E + Q. Możemy robić odstępy pomiędzy E i Q by nasz ADC podwójnie wykorzystał naszą pasywkę. Po uzyskaniu 6 lv robimy combo W + E + Q + R. Pewnie część z was zapyta czemu R nie używamy na początku? Nasze R zostawiamy na końcy ponieważ w razie gdyby wrog uciekł od nas (np : Flashem) moglibyśmy użyć R i zatrzymać go przed dalszą ucieczką. W mid game możemy raz lub max. 2 razy zejść z lini by pomóc naszemu midowi zabić jego przeciwnika i oczywiście musimy pamiętać żeby dragon mid i bot były zwardowane. Late game opiera się na wardach na baronie ale także we wrogiej jungli. Pozostała jeszcze kwestia team fightów ale ją przeczytajcie w rozdziale pod tym.
Back to Top

Team-fight

1 sposób
Nie macie w drużynie inicjatora więc my nim jesteśmy. Nie zależnie od tego czy przeciwny ADC jest odsłonięty czy nie próbujemy zrobić combo Flash + R + W + E( we wrogiego ADC ) + Q. Najważniejsze jest to byśmy trafili swoim ultem jak najwięcej wrogów. Atakujemy wrogiego ADC za swojego Q + auto-ataki i łapiemy uciekającym przeciwników z E.

2 sposób
Mamy w druzynie inicjatora. Na początku puszczamy R we wrogów i tym razem osłaniamy naszego ADC. Gdy wróg zbliży sie do naszego ADC stunujemy go z Q i E mając cały czas włączone W. No i ponownie po obronieniu naszego ADC łapiemy uciekających wrogów z E + Q.
Back to Top

Mocne i slabe strony Leony


Mocne Strony
- duża wytrzymałość
- ogromne CC
- można inicjować team fight
- świetna pasywka wprost stworzona dla supp
- mocna ochrona naszego ADC

Słabe strony
- w celu jak najlepszego wykorzystania naszego combo potrzebna komunukacja ze sojusznikami
- brać skillów odleczających
- postać walcząca wręcz
- 1 błąd i giniemy
Back to Top

Ciekawoski na temat Leony


- została zaprojektowana przez Volty
- była odpowiedzia na prośby fanów o kobiecego tanka
- głos podłożyła jej Wendee Lee
- nazwa Leona w łacinie oznacza Lwica.Leon oznacza lew w jezyku francuskim, greckim, hiszpańskim oraz w łacinie
- wygląd Leony i jej osobowość były bardzo mocno wzorowane na żonie IronStylusa. Jej twarz była rysowana w odniesieniu do Natalie Portman
- ostateczny splash art Leony różni się od art spotlight. Główna różnicą są włosy
- jej taniec jest podobny do umiejętności „Shield Break” klasy Force-Shield z gry Cabal Online
- Leony pasyw jest bardzo podobny do pasywu Lux. Różnią się jedynie tym, że Lux gdy nałoży znak na kogoś sama go msui wysadzić auto atackiem, a jak Leona nałoży znak to ktoś inny musi go wysadzić.
- Leona ma ukryty pasyw, który zadaje 1 punkt obrażeń mniej postacią, które noszą okulary
- koncept Valkyrie Leona bazuje na Valkiriach z mitologii nordyckiej. Poprzez bug graficzny po wejściu do krzaków widać bieliznę Leony w tej skórce
- Iron Solari Leona jest oparta na przedmiocie w grze Locket of the Iron Solari. Zenith Blade [E] rozwija skrzydła feniksa podczas trajektorii. Solar Flare [R] wypala w ziemi znak Iron Solari przy uderzeniu. Eclipse [W] powoduje, ze feniks na jej tarczy otwiera skrzydła by zasłonić głowę Leony. Jej splash art ma pewne powiązania do IronStylus , zachłannego fana Leony
- Leona w dzieciństwie przyjaźniła się z Pantheonem
- Leona z Dianą są przeciwniczkami, Leona wybranka słońca a Diana wybranka księżyca
Back to Top

Kontry

Leona jest słaba przeciwko:
- alistar
- janna
- morgana
- lulu
- zyra
- tresh

Leona jest dobra przeciwko:
- blitz
- sona
- nami
- taric

Leona dobrze współpracuje z:
- ezreal
- corki
- graves
- varus
Back to Top

Komu polecam Leone?

Leoną powinni grać gracze którzy:
- grają supportami
- lubią agresywną grę w early, mid i late game
- potrafią wyczuć moment kiedy rzucić się na wroga z E
- umieją trafić jak najwięcej wrogów swoim R
- wykorzystują odpowiednio reliktową tarczę w early game
- lubią postacie o dużej wytrzymałości
- umieją rzucić E przez ścianę aby przyciągnąć się do wroga
Download the Porofessor App for Windows

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide