Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Thresh General Guide by Stigorax

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.339
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Stigorax

[S6][NEW!]Attack Damage Thresh ! [TÜRKÇE][300K !]

Stigorax Last updated on October 27, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #16 in
Support Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key Q
3
Ability Key W
2
4
5
7
Ability Key E
6
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
Bounty Hunter
1/
Oppressor
 
 
 
 
 
5/
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 18

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
Merciless
 
 
5/
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 12

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0


Guide Top

Başlamadan Önce

Merhaba ben Stigorax, Şu anlık ligim Silver 5 (Kötü oynadığımdan değil eğer yüksek lig olursam oyunla çok fazla ilgilenemeyeceğimden lig atlamıyorum). 4 Yıldır League of Legends oynuyorum. Bugün kendi buildim olan full ad Thresh'i tanıtacağım.


Guide Top

Rünler

Rünlerde genel olarak saldırı gücü ve saldırı hızı tercih ettim. Thresh bu rünlerle azılı bir katile dönüşecektir tabiki siz benim rünlerimi mantıklı bulmuyorsanız istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum.


Guide Top

Kabiliyet

Kabiliyet olarak bunu uygun görüyorum. Klasik Saldırı Gücü taşıyıcısı kabiliyeti siz isterseniz hortlağın pençesi alabilirsiniz. Oyun içi picklere göre düzenlemenizi öneririm.


Guide Top

Eşyalar

Eşyalarda eğer tank olmak istiyorsanız runaanı satıp kara balta alabilirsiniz. Üçlü kuvvet kullanmadım siz kullanabilirsiniz. Build genel olarak bu olmalı ama karşıdaki rakibe göre istiğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.


Guide Top

Takım Savaşlarında Yapılması Gerekenler

    E yeteneği ile rakip bize doğru çekilmeli ve düz vuruş yapılmalı kaçarken Q atıp bizden kaçamaması sağlanmalı
    Kesinlikle 5 kişinin arasına Q ile atılmamalıyız.Cezası ağır oluyor...
    Takımın sizi çok iyi koruması lazım çok kırılgansınız
    Eğer hafif tank eşyaları çıktıysanız ve takımım beni korur diyorsanız 5 kişinin arasına Q ile girilebilir. Direk E ardından R ile Düz vuruş yapar Takım Savaşlarını kazanabilirsiniz.[veya kaybedebilirsiniz :)]


Guide Top

Yapılması gereken banlar ve bu builde en uygun şampiyonlar

Picks & Bans
Bizim Takımımız
Biz
Oyuncu
Oyuncu 2
Oyuncu 3
Oyuncu 4
AP
S
AP
J
T
Rakip Takım
Rakip 1
Rakip 2
Rakip 3
Rakip 4
Rakip 5


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion