Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

An All-Inclusive App For
Competitive Ranked Play
Download
Shaco Build Guide by Prankster Puppet

Jungle [TÜRKÇE] Shaco Orman - Prankster Puppet [TR] - v12.10

Jungle [TÜRKÇE] Shaco Orman - Prankster Puppet [TR] - v12.10

Updated on June 5, 2022
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Prankster Puppet Build Guide By Prankster Puppet 651 Views 0 Comments
651 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Prankster Puppet Shaco Build Guide By Prankster Puppet Updated on June 5, 2022
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: v12.10+ Shaco Rünleri

Domination
Hail of Blades
Sudden Impact
Eyeball Collection
Relentless Hunter

Sorcery
Celerity
Waterwalking
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2
Çarp - 1
LoL Summoner Spell: Chilling Smite

Chilling Smite

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Items

Başlangıç
Sabit Alınması gereken eşyalar

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

[TÜRKÇE] Shaco Orman - Prankster Puppet [TR] - v12.10

By Prankster Puppet
Başlangıc ve Genel Oynanış
Oyun başlar başlamaz 15. saniyeden sonra kırmızı buff tarafına mide yakın taraftan giderek nehir girişine 1 adet W Yeteneği bırakıyoruz.
Bu bize 40 saniyelik görüş sağlayacak. Totemi ise üçlü çalıya bırakmamız lazım. Bu sayede Invade gelirlerse görebileceksin. Görüşü sağladıktan sonra Kırmızı buff'a doğru gidip Kırmızının doğmasına 38 saniye kala kutuları yerleştir. İlk kutu kırmızının arkasına 2. ve 3. kutular bir üçgen oluşturacak şekilde kırmızının önüne koyulması gerekiyor bu sayede Kırmızı doğunca 3 kutu da birden tetiklenir.

Genel olarak Shaco erken oyunda gücünü kullanabilirse Late'de düşmez kolay kolay.

Bu şampiyonda Hata limitiniz her 10 dakikada 1 çünkü 1 kez geri düştüğünüzde toparlanması eziyet olan bir karakter.
Yapılabilecek Trickler
Güncellenecek...
League of Legends Build Guide Author Prankster Puppet
Prankster Puppet Shaco Guide
Vote Vote
[TÜRKÇE] Shaco Orman - Prankster Puppet [TR] - v12.10

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide