Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fiddlesticks Build Guide by UzOzan

Bottom TANRI DESTEK FİDDLESTİCK / GOD SUPPORT FİDDLESTİCK

By UzOzan | Updated on July 16, 2019

Vote Now!

5,597 Views
4 Votes
0 Comments
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Tanrı Rünü / God's Rune

1 2
Sorcery
Arcane Comet
Manaflow Band
Transcendence
Scorch

Precision
Presence of Mind
Coup de Grace
Bonus:

+1-10% CDR (lvls 1-18)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2 3
Agresif / Aggressive
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #23 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Order

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies

Champion Build Guide

TANRI DESTEK FİDDLESTİCK / GOD SUPPORT FİDDLESTİCK

By UzOzan
Selamlar Millet,

Kendi hesabımda yaklaşık 5 sezondur sürekli olarak fiddlestick oynuyorum ve çok büyük keyif alıyorum oynamaktan. Şampiyon çok güçlü olmasına rağmen nasıl hala oynanmadığını anlamıyor ve bir o kadar da şaşırıyorum. %67 kazanma oranıyla adeta destanlar yazıyorum platin liginde olmama rağmen hala. Kullandığım bir kaç taktikten size de bahsetmek isterim.

Öncelikli avantajınız şampiyonun bir çok özelliğini tam anlamıyla lol oyuncularının %80'i bilmiyor. E yeteneğinin sustur özelliği, e yeteneğini attıktan sonra yeteneğin w yeteneğinin basılı olduğu şampiyona sürekli sekmesi, w yeteneğinin şampiyon kaybolsa dahi (masterin q yeteneği veya kayn'ın ultisi) devam ediyor olması gibi bir çok özelliğini çok az kişi biliyor, bunlar bir avantaj ve kullanmak gerekir.

Şampiyonun koridor aşaması çok rahat, e yeteneğinin hem hasarı hemde sustur özelliğiyle çok rahat rakip dövebilir, yük toplayabilir ve gerekirse koridor itebilirsiniz. Rakibin ani atılımları veya jungle baskınlarında q e w kombosuyla bir rakibi direk aradan çıkarabilir veya sadece q yeteneğiyle kaçmanızı sağlayabilirsiniz.

Ultisi geldiğinde ise asıl eğlence başlıyor. Düşünsenize üzerinize hiç bilmediğiniz bir yerden karga sürüsü atlıyor :) Ulti kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta rakibin yanında bir şampiyon daha olması veya minyon olması, çünkü ultiden sonra yapacağınız q e w kombusunda e en az 2-3 kez sekmeli ki yeterli hasara ulaşabilsin. Rakibin canı zaten %70 dolaylarındaysa buna gerek yok, atladığınızda %90 ihtimalle rakip ölecektir :)

En önemli yeteneği q ve kullanacağınız yeri bildiğinizde rakibin en güçlü şampiyonunu direkt devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca ultisiyle kasmış bir adc'yi tekleyebilir ve sonrasında *** saatiyle rakiplerin içinde gerçek bir kukla olabilirsiniz.

Bir avantajı da orman dönebiliyor olması. Özellikle altın ve altı liglerde olanlar için orman karakterleri yetersiz olduğu yerlerde ormanları temizleyebilir, adc'nizin tek başına daha fazla seviye almasını sağlayabilir ve aynı orantıda sizde seviye atlayabilirsiniz.

Daha önce şampiyona buff geldiğinde herkes oynamaya başlamış ve geri alındığında herkes bıraktı oynamayı, fakat şampiyon hala çok güçlü, kullanmayı bilene!

Buraya kadar okuyan varsa gözlerine sağlık, seviyoruz sizi <3 :)


English Option;

Hi Guys,

I've been playing fiddlestick on my own account for about 5 seasons and enjoy playing very much. The champion approaches very strongly, I still don't understand how he's not competing, and I'm just as surprised. I'm writing epics with a 67% win rate, although I'm still in the platinum league. I'd like to talk about a few tactics I used.

Your primary advantage is that many of the champion does not know 80% of the players literally lol literally. The eclipse of the equine, after e-throwing, there is a potential property of w there is a potential continuous tab, even if the wanda is likely to be remote (the q connection or ultisi of the master) is still very little and even there, there is an advantage and there Must.

The corridor stage of the champion is very comfortable, e Hasan can beat the opponent very easily with both damage and silence feature, can be on top of the load and in the corridor. In the case of an opponent's breakthrough or forest raids, a q e w combo can be used to remove an opponent directly or just run along with q.

Ultisi is the future of the real fun begins. If you think that you are approaching in an environment with Ulti there is another competitor or petite about it, you will probably be able to harvest at least 2-3 times in the q e w combi after ultiden. If the opponent's life is already in 70% of the city, there is no need for this, the opponent dies in 90% :)

You can directly disable the most important leader q and the strongest champion of the opponent you know where to use. You can also be the only one who has the ultimate adc and you can be a real puppet in the competition with an hourglass.

One advantage is that you can return to the forest. There are insufficient forest characters for those in gold and six leagues, there forests are cleared, your adc alone involves taking more levels, and you have the same proportion level.

Before the championship buff came everyone started to play and when taken back everyone left to play, but the champion is still very strong, who knows how to use it!

So if you are studying up to your eyes health, we love you <3 :)
League of Legends Build Guide Author UzOzan
UzOzan Fiddlesticks Guide

Vote Now!

Help Support Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free