Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao Build Guide by Ik ben gwn de bom ouwe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.629
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ik ben gwn de bom ouwe

The ap xin zhao guide van geweldigheid en hocuspocus

Ik ben gwn de bom ouwe Last updated on November 30, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

Hoofdstuk eins, innerlijke kracht.

Voordat je de ap xin zhao freelo bereikt moet je eerst star wars: force unleashed 2 (the game versie) hebben gekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=vsin5qInOVw
Deze video leert je de innerlijke kracht van ap xin zhao


Guide Top

How to E

Klik op e
kies een target MAAAR BINNEN DE CIRKEL
Als het goed is slow je de tegenstander en magic damage, ca. 0,211313 magic damage + je ap ratio van 0,009. kijk dit filmpje voor meer informatie :
https://www.youtube.com/watch?v=PSYxT9GM0fQ


Guide Top

de qwr combinatie van patrick "insec" ster

nou, dat je eigen kop wel bedenken.


Guide Top

Vs graves

Graves heeft laatst een sigaar nerf gekregen en doet nu 1% minder damage tegen anti-rook activisten, dus e en patrick "insec" ster hem voor hij een kogel in je kop zet.


Guide Top

Masteries

0-0-30


Guide Top

Runes

ap allus


Guide Top

Pros / Cons

Pros:
-
-
-
?
Profit

Cons:
Chinees
kan geen engels
is niet goed geïmmigreerd
Gaat voor 70% afk voor masturberen


Guide Top

Woordje met de maakster

Hoi, ik ben tim.