Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tryndamere Build Guide by Matekeszi

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.14K
Views
0
Comments
7
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Matekeszi

Trinda

Matekeszi Last updated on December 22, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #29 in
Top Lane
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

2
5
9
13
14
17
Ability Key Q
3
4
7
10
12
Ability Key W
1
8
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Tapasztalataim

Először is üdv mindenkinek, mikor elkezdtem ezt a játékot, első karakterem volt Tryndamere.
Kezdésnek nézegettem itt a buildokat, erős voltam de mindig volt valami kis hiba.Például sok hp-t nem tudtam levinni elég gyorsan, sok armor miatt vertek el, de szépen lassan kifejlesztettem magamnak ezt a kis buildot.Nem szeretnék sokmindent írogatni ide, mint például amit másoknál láttam, hogy wardozz ide-oda falon át tudsz pörögni...
Ezeket mindenki magának alkossa meg ahogy neki jó, például én gyakran backdoorozom, de nem írhatom oda hogy 1000hp-s a torony akkor menj és öld meg mert nem tudom a körülményeket.


Guide Top

Miért pont?

Kérdés: Miért pont e-q-w a kezdő sorrend?
Válasz: mert az e, azaz a SPINNING SLASH nevű skill-el eltudsz menekülni, utol tudsz érni, illetve a minionokat is tudod farmolgatni vagy gyengíteni vele.
Második a q mert 2. szintre ha nem vigyázol, levihetik az életedet, amit ezzel vissza is tudsz tölteni.
A ,,csirkét" azért szoktam kihúzni, mert 20-40-60-80-100 AD-t vesz le az ellenségtől egy bizonyos időre.Ami csatában, meneküléskor, sőt minden esetben jól jön, kivéve ha az AP-karakterekkel vagy egy lanen.Ilyenkor érdemes megnézni mennyire tudnak játszani, és vagy közelről kóstolgatni őket, vagy lane-t cserélni.
Ennek a buildnak a ,,specialitása" a végjáték, ahol már minden egyes ütésed kritel, gyorsan ütsz és nem utolsó sorban nagyokat ütsz.Ez kb 1000 körül szokott lenni.
További kérdéseket várom, és itt válaszolom majd meg őket.