Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Qiyana Build Guide by Sihirdarokulu.com

Middle [11.18] Qiyana Build - Rün ve Eşya Dizilimi (Türkçe)

Middle [11.18] Qiyana Build - Rün ve Eşya Dizilimi (Türkçe)

Updated on September 9, 2021
8.9
39
Votes
8
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Sihirdarokulu.com Build Guide By Sihirdarokulu.com 39 8 159,069 Views 1 Comments
39 8 159,069 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author Sihirdarokulu.com Qiyana Build Guide By Sihirdarokulu.com Updated on September 9, 2021
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Domination
Electrocute
Sudden Impact
Eyeball Collection
Relentless Hunter

Precision
Presence of Mind
Last Stand
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+8 Magic Resist

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #67 in
Jungle Role
Win 44%
Get More Stats
Jungle Role Ranked #67 in
Jungle Role
Win 44%
More Qiyana Runes
>

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

[11.18] Qiyana Build - Rün ve Eşya Dizilimi (Türkçe)

By Sihirdarokulu.com
Kısaca Qiyana
Qiyana'nın son derece ilgi çekici bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim. Diğer suikastçı şampiyonların aksine takım savaşında boy gösterebilme potansiyeli fazlasıyla yüksektir. Bunun sebebi ise genel olarak tercih edilen build ve elbette özel yeteneğidir.

Onu kullanırken mücadeleye girişmek için mutlaka duvarlara yakın olan alanları kullanmalısın. Böylece özel yeteneğinden ekstra verim almayı başarabilirsin. Bu nedenle orman alanında mücadele etmek genelde tercih etmen gereken durum olmalıdır.

Rakip tarafından baskı altında tutulmak istenen bir oyuncuysan her zaman nehir güçlendirmesinden yararlanmaya çalışmalısın. Bu sayede rakip geldiğinde onu hareketsiz bırakabilirsin. Nehir güçlendirmesinden yararlanmak için W yeteneğini suyun olduğu bölgede kullanmalısın.

Artıları

 • Çok fazla yasaklanan bir şampiyon olmadığından seçilmesi kolaydır.
 • Yetenekleri sayesinde duvarların üzerinden atlayabilir.
 • Elementlere dayalı oyun tarzıyla diğer şampiyonlardan ayrılır.
 • Kitle kontrolü yeteneğine sahiptir.
 • Her ne kadar çok güçlü olmasa bile görünmezlik niteliğini kullanabilir.
 • Oyun genelinde oldukça güçlü sayılabilecek bir özel yeteneğe sahiptir.
 • Yeteneklerinin mana tüketim değerleri düşüktür.

Eksileri

 • Öğrenilmesi oldukça zor bir şampiyondur.
 • Etkinliğini elementlere ve elementlere göre aldığı pozisyona bağlıdır.
 • Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntıları vardır.
 • Minyon dalgalarını temizleme konusunda sorun yaşama potansiyeline sahiptir.
Yetenekler
Bu yetenek bekleme süresine sahip bir saldırı güçlendirme yeteneğidir. Yetenek her düşman için ayrı bekleme süresine sahiptir. Dolayısıyla takibini yaparken daha dikkatli olmak gerekir.

Bu yeteneğin etki mesafesi iki katına çıkarılabilir. Örneğin hedefe ulaşmayan bir vuruş gerçekleştirildiği zaman yeteneğin etki mesafesi iki katına çıkacak ve belirli mesafede etkisini gösterecektir.

Bu yetenek hem Q yeteneğinin hem de pasif yeteneğin bekleme süresini sıfırlar. Bunu avantajlı bir şekilde kullanarak ekstra hasar vermeye çalışmalısın. Her zaman bir elementin muhafaza edilmesi önemlidir. Muhafaza edilmiş bir element saldırı hızını yükseltecek ve basit saldırıların bonus hasar vermesini sağlayacaktır.

Bu yetenek tıklama yoluyla kullanılır ve Q yeteneğini çok daha kullanılabilir yetenek haline getirir. Özellikle nehir elementiyle birlikte çok daha kullanışlı olur. Genel olarak sersemletme etkisi uygulaması garantidir. Ayrıca yeteneğe ne kadar yakın durumdaysan yol alacağın mesafe bir o kadar fazla olacaktır.

Bu yeteneği kullanırken temel hedefin daima rakipleri duvara doğru ittirmek olmalıdır. Bir duvara ulaşamıyorsan takım arkadaşlarına doğru hamle yapmaya çalışmalısın. Bu yetenek sayesinde rakiplerin harita görevlerini yerine getirmesine engel olabilirsin.
Notlar
Bu build Opdecks sponsorluğunda oluşturulmuştur.
League of Legends Build Guide Author Sihirdarokulu.com
Sihirdarokulu.com Qiyana Guide
Vote Vote
[11.18] Qiyana Build - Rün ve Eşya Dizilimi (Türkçe)

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide