Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shaco Build Guide by Xhendo

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.47K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Xhendo

AD Shaco - Polish Guide

Xhendo Last updated on April 24, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #8 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

3
8
10
12
13
Ability Key Q
1
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Table of Contents
Guide Top

Introduction

THIS IS POLISH GUIDE, SO WHO DON'T LEARN POLISH LEANGUAGE, DON'T COMMENT THIS GUIDE, THANKS :)

Witam w polskim poradniku przygotowanym przez Xhendo :)

Chciałbym się tutaj podzielić wiedzą i doświadczeniem na temat tego Championa. Nauczę w nim nowych graczy jak ownić Shaco, dobrze robić jungle i przede wszystkim nie FAILIĆ! Jest wiele dróg gry Shaco, ja pokażę Wam, moim zdaniem, jedną z najepszych ;) Dla trolli komentujących ten poradnik typu : "Beznadziejny poradnik, p****ol sie nóbku", serdecznie dziękuje.


Guide Top

Runes

Greater Mark Of Strengh - wybrałem te runy, ponieważ bardzo przydaje się ten dodatkowy AD w early w jungli, jak i zarówno w gankach.

Greater Seak Of Resilience - Dlaczego? Shaco jest bardzo papierowy , i w itemach, które wybrałem jest bardzo mało tego plusowego amora.

Greater Glyph of Alacrity - W early, Shaco jest dosyć wolny, więc przyda nam się tutaj odrobinę szybkości.

Greater Quintessence of Strength - to samo co przy markach, przyda się dodatkowy AD


Guide Top

Masteries

Zajżyjmy w drzewko Offense:


Summoner's Wrath - 1 punkt inwestujemy w to z powodu, że używamy Ignite.

Brute Force - 3 dodatkowe AD zawsze się przyda. W sumie z run i masterek mamy teraz duży plus do AD , co da nam duży bonus w early game.

Alacrity - dajemy w to 4 punkty o daj nam dodatkowy speed i aby odblokować Weapon Expertise.

Weapon Expertise - plus 10% penetracji armoru. Niezbędne dla Shaco.

Deadliness - dajemy w to aby mieć w early game jakiś % na crit.

Lethality - 1 punkt, za to większy Crit Damage.

Vampirism - W połączeniu z Wriggle Latern daje nam spory Life Steal w early/mid game.

Sunder - Zawsze dodatkowa penetracja pancerza.

Executioner - Większy damage o 6 % w przeciwników poniżej 40 % hp hmmm.. Wygląda nieźle !

Teraz Utility:


Good Hands - Zredukowany czas spędzony w śmierci. 4 % - Zawsze to jakieś sekundy :)

Expanded Mind - + 12 Mana Per Level, Shaco ma bardzo mało many dlatego 3 punky poświęcimy tutaj.

Swiftness - Dajemy w to dlatego, że wzięliśmy buty Berserker's Graves, przez co wychodzi nam mały movement speed.

Runic Affinity - Lokujemy tutaj 1 punkt , dlatego że junglujemy i przedłużamy czas Buffów o 20%.