Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia Build Guide by Xhendo

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
19
Comments
10
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Xhendo

Irelia - Unkillable Assassin // Polish Guide (STILL IN WORK)

Xhendo Last updated on February 18, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #22 in
Top Lane
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
3
4
5
7
9
Ability Key W
1
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction
Witajcie w moim poradniku do gry postacią Irelia: The Will of The Blades. Jest to mój pierwszy poradnik na Mobafire, więc proszę o wyrozumiałość. Jest on zrobiony w pełni przeze mnie, wszelkie powielanie bez zgody autora, jest zabronione. Poradnik jest napisany w 99% po Polsku. Gram na języku angielskim, więc niektóre nazwy np. przedmiotów będą po Angielsku. Od razu po kupieniu Irelii poczułem w niej potencjał twardego tanka z możliwością świetnego zabijania przeciwników, dzięki swojemu doskokowi, co za tym idzie może świetnie nukować przeciwnych carry. Tak czy inaczej, postać jest trudna do ogarnięcia. W tym poradniku pokażę Wam jak zmaksymalizować Wasze umiejętności gry tym niedocenianych championem. Pokaże Wam mój pogląd na grę tą postacią, ponieważ wielu ludzi nie wykorzystuje w pełni możliwości tej postaci. Oto kilka informacji na jej temat:


Data wydania: 16 listopada 2010
Atrybuty: Assassin, Melee
Koszt: 4800 IP / 975 RP
Guide Top

Champion Spotlight


Guide Top

Pros / Cons


Pros

+Łatwe zabijanie Carry
+Wysoki Burst
+Twarda Postać
+Ciężka do zgangowania
+Z itemami nie do rozwalenia
+Łatwa farma z Bladesurge
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Cons

-Polegająca na itemach
-Potrzebna duża farma
-Postać bijąca z bliska
-Słabe obrażenia bez Hiten Style

Guide Top

Masteries

Moje masterki dla Irelia to tradycyjny 9-21-0 Offtank setup, który koncentruje się na lekkim wzmocnieniu zadawanych obrażeń przez naszą postać i zwiększenie jej przeżywalności, zredukownie crowd control itp. Poniżej znajdziecie wytłumaczenie, dlaczego właśnie tak rozdałem masterki.

Masteries
1/
3/
4/
1/
4/
3/
1/
1/
2/
1/
3/
3/
1/
1/
1/
Offensywne Masterki
 • Tier 1: Wziąłem Summoner's Wrath , ponieważ biorę Ignite. Nie ma nic lepszego niż 5 AD, które ułatwia nam lasthitowanie. Wziąłem też Fury , ponieważ daje nam 3% atk speed, a dla Irelii jest to kluczowe.
 • Tier 2: Wziąłem Deadliness dla zwiększenia AD per level. W tym tierze nie ma nic fajnego więc to może być w porządku.
 • Tier 3: Wziąłem Weapon Expertise , aby penetrować armor przeciwnika. Z uwagi, że gramy na topie, przeciwnik raczej inwestuje w armor. Nieźle się to komponuje z Hiten Style


Defensywne Masterki
 • Tier 1: Wziąłem Durability , ponieważ daje to nam hp per level. Jest to cholernie przydatne dla nas.
 • Tier 2: Wziąłem Hardiness dla zwiększenia naszego armora. Przydaje się w early, dzięki temu przeciwnik zadaje nam mniejsze obrażenia. Wziąłem też Resistance by lekko zwiększyć nasz MR.
 • Tier 3: Wziąłem Unyielding do zmniejszenia bazowego dmg zadawanego przez naszego przeciwnika, gdy nas atakuje. Wziąłem też Relentless do zwiększenia mobilności naszej postaci. Wziąłem także Veteran's Scars do zwiększenia naszego HP.
 • Tier 4: Wziąłem Tenacious aby zredukować trwanie Crowd Control, bardzo przydatne dla naszej postaci. Wybrałem jeszcze Juggernaut dla zwiększenia naszego maksymalnego życia.
 • Tier 5: Wziąłem Legendary Armor do zwiększenia naszego bonusu od pancerza i odporności na magię. Wybrałem jeszcze Good Hands do zredukowania naszego pobytu w duchu.
 • Tier 6: Jako jedyną opcję wybrałem Honor Guard z wiadomych powodów :)Guide Top

Runes

Runes

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Magic Resist
9

Greater Quintessence of Lethality
3


Marks
Runes

Greater Mark of Attack Damage
9
 • Greater Mark of Attack Damage: Marki zwiększające nasze obrażenia. Jest to bardzo przydatne w early, dzięki temu o wiele prościej przyjdzie nam last hitować miniony. Zwiększą nam też zadawane obrażenia w przeciwników, co się ładnie komponuje z naszym Hiten Style.


Seals
Runes

Greater Seal of Armor
9
 • Greater Seal of Armor: Te runy są bardzo ważne w early i użyteczne przez całą grę. Uchronią Cię przez atakami przeciwnika i minionów podczas lane'owania, póki nie złożysz Guardian Angel. Bardzo dobre runy dla Offtanka, potrafią czasami uratować nas przed niepotrzebną śmiercią albo harrasowania ze strony przeciwnika.

Glyphs
Runes

Greater Glyph of Magic Resist
9
 • Greater Glyph of Magic Resist: Te runy zwiększa twoją ochronę przed AP Carry w Early/Mid Game. Są bardzo użyteczne, jeśli postać z mida Ciebie ganguje, lub jeśli lanujesz przeciwko postaci AP.

Quintessences
Runes

Greater Quintessence of Lethality
3
 • Greater Quintessence of Armor Penetration: Wziąłem te runy do walki z postaciami z dużą liczbą pancerza jak Malphite lub Garen


Guide Top

Summoner Spells

My Summoner SpellsJako moje dwa spelle wybrałem Ignite i Flash. Uważam, że są to dwa najlepsze czary dla Irelia. Irelia nie ma zbyt wielu ruchów ucieczki oprócz Bladesurge myślę, że Flash jest najlepszą opcją. Używam Ignite dla zdobywania killi we wczesnej fazie gry lub obniżenia efektywności umiejętności przeciwnika, np ultimate Dr. Mundo. Ignite jest świetny dla pierwszej krwi lub zabezpieczania zabić które mogłyby prowadzić do konieczności divowania turreta na niskim poziomie.
Other Viable Spells:


Jest to spell, który może zastąpić Flash. Chociaż nie uważam, że jest aż tak przydatny, mnóstwo innych graczy woli go używać. Jeśli nie chcesz używać Flash to polecam Ghost jako jego substytut.

Irelia jest dobrą postacią na Topa. Jeśli jest Jungler w przeciwnym zespole, który będzie babysittował naszą linie bierzemy Teleport. Dlatego w przypadkach, w których trzeba wracać i leczyć lub kupić przedmioty najszybszą drogą do swojej wieży jest użycie tego Spella na wieży i w 4 sekundy jesteśmy z powrotem. Chciałbym zastąpić to zamiast Ignite w tym przypadku.

Ten Spell jest bardzo dobry jednak dostał lekkiego nerfa w sezonie 3. Exhaust spowolni szybkość poruszania się wroga o 30%, zmniejszy prędkość ataku o 50% (co jest świetne, gdy użyjesz na AD Carry), zmniejszy obrażenia o 30% (spadek z 70%). Polecam używać na AD Carry w teamfightach.