Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Annie Build Guide by Cursed_Dutch

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.726
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Cursed_Dutch

Annie

Cursed_Dutch Last updated on February 11, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #58 in
Middle Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Inleiding

Deze guide laat je kennis maken met annie.


Guide Top

Pros / Cons

Pros

-Hoge Burst
-Makkelijk Farmen
-Goed tegen ganks
-Kan een heel team stunnen
Cons

-Zonder goede farm nutteloos late game
-Stun moet eerst opgeladen worden
-Zonder ult is het moeilijk iemand neer te bursten
-Kan niet tegen tanky champs


Guide Top

Farmen/Pushen

Farmen met annie is erg gemakkelijk vanwege haar Q.
Dit is door de lage cooldown endat het de volledige manakosten terug geeft als het de target dood.
Ook als ze haar q niet kan gebruiken bijvoorbeeld als ze deze nodig heeft voor haar stun is farmen met haar makkelijk vanwege haar lekker liggende auto-attack.
Zodra ze een deathcap heeft kan je een minion killen met alleen een Q.

Ook in het pushen is annie erg goed. Haar W komt hierbij namelijk erg van pas.
Zodra ze een deathcap heeft is het zelfs mogelijk om een hele wave in 1 keer te clearen met haar W.
Hierdoor is het met annie mogelijk om binnen secondes een lane naar de turret te pushen waarna er turrets neergepusht kunnen worden.


Guide Top

Lane Strategie

Door annie's abilities moet je elk level anders met haar spelen, dit word in grote lijnen verteld.

Na gekeken te hebben welke champions er in elk team zitten maak je de keuze tussen offensief en defensief.
Waarna je je jungler helpt aan zijn blue/red.
Tot level 4 wil je zo veel mogelijk last-hitten met je Q.
Hierbij is het essentieel dat je de lane niet veel pusht.
Zodra je level 4 bereikt wil je proberen de vijand tussen de 33-66% hp hebben.
Dit doe je tot level 6.
Zodra je leve 6 bereikt moet je kijken hoeveel hp de vijand nog over heeft.

33-50%

Zodra je je stun op hebt en je al je abilities hebt begin je hiermee.
Als de vijand een beetje in de buurt komt flash je naar hem toe zodat je bijna naast hem staat.
Hierna begin je met de combo RQW+ignite.
Als de vijand niet aan je ult is ontkomen dan is de vijand er geweest. Door de hoge burst damage.

50-66% hp

Hierbij heb je 2 opties:
-Jungler roepen om te ganken waarna je als eerst je combo doet waarna de jungler hem afmaakt.
-Jungler roepen om te ganken zodat de vijand zijn flash verspilt en dan +/- 20 seconden later nog een keer een gank om zo zeker de hele combo te kunnen doen waarna de jungler hem afmaakt.[/columns]


Na een succesvolle gank moet je kijken naar 3 factoren om te beslissen wat verder te doen:
-Is de hp van jou en jouw jungler hoog genoeg?
-Zijn de vijanden te zien of dood?
-Is de turret neerpushen jullie hoogste prioriteit?

Als het antwoord op alle 3 de factoren ja is dan doe je je w op de minion wave en probeer je de turret zo ver mogelijk neer te halen zonder dat je jezelf in gevaar zet.


Guide Top

Mid Game

In mid game wil je eerst de minions ver in je lane pushen met je W om daarna bot en top te gaan ganken.
Bij ganken wil je zoveel vijanden als mogelijk stunnen met je ult.
Help ook de jungler als hij de dragon wil killen.


Guide Top

Late Game

In late game wil je tijdens teamfights met je ult zoveel mogelijk mensen stunnen om daarna je w te gebruiken.
Het is geadviseerd om deze te gebruiken op de vijandelijke carries net voordat je bruisers deze gaan aanvallen.
Hierdoor stun je ze lang genoeg zodat je bruisers ze kunnen killen.
Je gebruikt hierna al je abilities waarna je je uit het teamfight terugtrekt om je abilities off cooldown te hebben.
Als je abilities eenmaal off cooldown zijn is het tijd om jouw medespelers te redden.
Dit doe je door de vijanden die hun achterna jagen te stunnen.


Guide Top

Tips

-Met je q en e kan je je stun makkelijk opladen.

-Als je een 100% zekerheid wil hebben dat je de vijand stunt gebruik dan je q, in alle andere gevallen wil je liever je je ult gebruiken.

-Door met 3 charges op je stun rond de lopen denken de vijanden dat ze veilig zijn, echter kan je je e doen voor een charge waarna je je andere abilities kan gebruiken om te stunnen.

-Vergeet niet je e aan te zetten als je veel damage verwacht, het vermindert de damage enorm.

-De reden om je combo met je ult te laten beginnen is omdat tibers hierdoor ook al begint met damage te doen en je er niet naast voor hoeft te staan om met je combo te beginnen.

-Soms is het beter om niet een low hp vijand tegen je in de lane meteen te doden, de vijand is immers bang dat hij gekillt word en loopt hierdoor xp en gold mis. Met een beetje geluk probeert hij ook dat de jungler een gank gaat doen echter kan je via wards de jungler zien en hierdoor deze bezig houd waardoor ook hij gold en xp mis loopt.

-Vijandelijke ganks kan je gemakkelijk uit lopen door 3-4 stacks op je stun te hebben waarna je alleen maar last hit met je auto-attack. Hoewel dit moeilijker is kom je wel uit praktisch elke gank.


Guide Top

FAQ

Q: Waarom level je je W niet als eerste naar level 5? De damage is immers hoger dan die van je Q op hogere levels en je gebruikt je Q toch alleen voor last hitten.

A: Dit is omdat je Q een lock-on abilitie is waardoor deze altijd raakt.
Terwijl je bij je e naast je vijand moet staan. Bovendien is je damage op je q erg handig om beter te last hitten. Terwijl je met je W de lane te erg pusht waardoor ganken moeilijk word.Q: Er word spell vamp op annie geadviseerd in recommended items, echter zie ik deze niet terug in je builds.

A: Dit is omdat als je een vijand tegen komt je meestal al je abilities achter mekaar doet waarna je bijna geen damage meer over hebt. Echter komt hierna pas de damage op jouzelf waardoor de spell vamp nutteloos is.


Q: Ik kom tegen een champion waar ik altijd problemen mee heb gehad, wat moet ik doen?

A: Allereerst moet je goed onthouden dat als die champion fed raakt jij nog erger in de problemen komt. Speel erg passief en houd je stun klaar om te gebruiken, Vraag je jungler ook vaak om ganks. Als dit het probleem niet oplost ga dan andere lanes ganken en vraag je jungler een beetje op jou lane te letten.


Q: Waarom zo snel een Haunting Guise?

A: Doordat carries meestal tussen de 20-35 mr hebben wat zo'n 20-35% damage reduc geeft, geeft dit item dus omgerekend voor 20% meer damage.
Dit item is dus onmisbaar in early game.