Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Anivia Build Guide by Schepardo

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
2
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Schepardo

Annivia The Super Gimperr Build

Schepardo Last updated on June 17, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
10
12
14
Ability Key Q
8
13
15
17
18
Ability Key W
2
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Opis i co nieco o historii

Feniks, według większości opowieści, to stworzenie, które odradza się z popiołów. Niewiele osób natomiast wie, że feniksy to istoty żywiołów uformowane z wiecznych esencji ich osobliwego świata. Anivia została poczęta w takich właśnie warunkach - jest dzieckiem najzimniejszego z wiatrów, stworzeniem zbudowanym z czystego, nieskazitelnego lodu. W swoim świecie Anivia chroni mroźne pustkowia i tych, których duchy są w stanie przetrwać na owych niegościnnych terenach. Postrzegana jest jako istota posiadająca bogatą wiedzę, która nie umiera, a za to wielokrotnie widziała odrodzenie świata.

W niewyjaśniony sposób Anivia przeczuwała, że nadejdzie dzień, w którym zostanie wyrwana ze swojego domu i wezwana do odległego świata. Wiedziała też, że przyjmie owe przeznaczenie z gracją. Na widok zakłóconej równowagi i niesprawiedliwości panującej na Runeterrze, świecie, w którym brakowało broniących istot żywiołów, Anivia dołączyła do League of Legends.

Zaraz po przybyciu, Kriofeniks postanowiła, że zamieszka wśród najwyższych szczytów Northern Ironspike Mountains, przyległych do mroźnych pustkowi Freljord. Postanowiła, że będzie sprawować protektorat nad tym terenem. Co dziwne, Anivię i Yeti zamieszkujące tamtejsze regiony połączyła przyjaźń, która zacieśniała się z każdym mijającym cyklem księżyca. Zawarła także bliskie znajomości z dwoma bohaterami z League: Nunu (oraz Willumpem) i koczowniczą księżniczką Ashe. Zaskoczyła League, prosząc przywoływaczy z Institute of War, żeby znaleźli sposób na sprowadzenie jej pozostałych żywiołowych towarzyszy. Jako bohater Anivia zyskała ogromny szacunek i podziw wśród wielu, jednak nie należy do najbardziej lubianych, gdyż uważana jest za niedostępną.

Niektórzy powiadają, że koniec świata zostanie przypieczętowany ogniem. Inni twierdzą, że lodem. Anivia czeka na nieuchronną, drugą opcję.

I. Zalety i Wady

-wady-:

Mało Hit Points
Mały DMG z Auto Attack'u
Dość słaba na tanków. (o void staff później)
No to by było tyle. A teraz to, co was bardziej interesuje :]


+zalety+:

Bardzo duży Burst DMG
Super pasyw, jajo, które często uratuje nas od śmierci i NAWET pomoże zabić przeciwnika :] (bardzo dobre to zaliczania FB)
Skill W- ścianka, przesądza często o losach teamfight'ów, super ucieczka, zablokowanie przeciwnika w R (ulti) oraz doskonała do ratowania Kolegów.
2 AOE slowy, AOE stun (.75 sekund)


II. Skills

Przejdźmy teraz do opisu skilli i kolejności ich dodawania. Jest to mój osobisty dobór i nie uważam, że jest to najlepsza opcja, ponieważ dość późno dobieram W (ścianę).

[Obrazek: spell_64.jpg]Passive - Jajo. Kiedy dostajemy Lethal DMG (mamy padać) Anivia transformuje się w jajko z full HP obniżając nam lekko armora i po 6 sekundach odradzamy się z takim HP z jakim jajko zostało zostawione. (WTF po prtostu mamy 1000 hp, padamy, mamy jajo 1000 hp i jajku odbierze przeciwnik 500 dmg, to odradzamy się z 500 hp (1000-500)) O jajku też w dalszej części poradnika.

[Obrazek: spell_61.jpg] - FF/Flash Frost
Puszczasz kulkę. Przy przelatywaniu przez przeciwników zadaje DMG i slow'uje ich. Na końcu swojego toru lotu (możesz wybuchnąć wcześniej poprzez ponowne naciśnięcie Q) eksploduje ona zadając drugą, taką samą porcję DMG i stunując.
DMG: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (za każde 2 AP +1)

[Obrazek: spell_62.jpg] - Wall/Crystallize
Stawiasz lodową ścianę na 5 sekund. Można ją przelecieć (lol, złe skojarzenie) oraz przebiec na ghoście.
Szerokość: 400 / 500 / 600 / 700 / 800

[Obrazek: spell_163.jpg] - FB/Frost Bite
Super skill. Osobiście, to mój ulubiony. Puszczasz sople lodu, która zadaje dmg. Jeżeli przeciwnik jest ośnieżony (naszym Q,R czy też śnieżką nunu i strzałą Ashe) DMG z tego spella jest podwojony. Z reguły na nieośnieżonych przeciwników nie rzucamy.
DMG: 55 / 85 / 115 / 145 / 175 (za każde 2 AP +1)

[Obrazek: spell_63.jpg] - GS/Glacial Storm
Nasze ulti. CD tego skilla wynosi 6 sekund. AOE slow (oraz slow AS!), nie mały dmg. Zabiera manę co sekundę. Nie pamiętam ile, jutro zajmę się szczegółami.
DMG: 80 / 120 / 160 (za każde 4 AP +1)

Kolejność skilli:

Q,E,E,Q,E,R,W, potem maxuje E i Q, na 11 i 16 R, a dopiero na końcu dodaje W. Czasem robie wyjątki, jeżeli w przeciwnej drużynie jest duzo melee dodaje ściane na 10 bądź 12.

Dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż co zrobi Anivia z wymaksowaną ścianą, kiedy nie będzie miała DMG? Na początku dawałem punkcik na ścianę na 5 lvl, ale stwierdziłem, że dopiero z ulti ściana staje się przydatna.

III. Combos

Nasze Combosy w różnych sytuacjach:

Podstawa:
Q+E - podstawowe combo. Poćwicz Q i będziesz w przeciwnika trafiał 2 razy (2 to stun) i w tym czasie podbij z E (double DMG).

Full combo:
R+E+Q+W jeżeli przeciwnik jest blisko
ALBO
Q+R+E+W jeżeli przeciwnik jest daleko.
Niektórzy pomyślą - co to jest za różnica? Otóż jest. Jeżeli do dalekiego przeciwnika puścimy R a potem Q, to on zdąży wybiec z ulti, a sęk w tym, że mamy go w nim zestunować. Jeżeli przeciwnik jest daleko, zazwyczaj nie zdąży skapnąć się, że leci w niego Q i w tym czasie wrzucasz R, E i scianę. Ściana blokuje możliwość wyjścia z R i przeciwnik musi ją okrążyć co jest adekwatne do tego, że trochę dłużej w tym ulti pobędzie.

Duuuużo minionów - czyli sposób na szybką farmę.
R i Q. W Late Game w chwilę zbijemy nawet baardzo dużo grupę minionów ponieważ są to ataki AOE. W early trochę posiedzą w ulti co zeżre nam ciut many, ale opłaca się :]