Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by DarbeliMatkapTr

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.601
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DarbeliMatkapTr

Darbeli'nin Delicileri

DarbeliMatkapTr Last updated on October 10, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Siken takım

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
4
8
10
12
13
Ability Key W
2
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
3/
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Saçımızı başımızı nasıl yoldurmadan oynayacan.

Amumu tank olarak takımdaki en önemli role sahip bu nedenle yarrak gibi oynayan birine verilmemeli.Topda solo kasıcak.Mümkün olduğunda ortaya yardıma gidicek ve jungle,ortayla gerekli yerleri(orta,top) sikip atıcaklar.Teamfightda 1. veya 2. önden giren olacak.Ultiyi adam gibi atıp diğer elemanlar combolarını yapana kadar karşı takımı oyalayacak.Özellikle de carryleri.Carryleri fazla kovalayıp takımdan uzaklaşmamalı.Passive nedeniyle ilk önce sikilecek(focuslanacak) düşmana saldırılması tavsiye edilir(tabi sığırlık yapıp tanka atlamamışsa).Fiddlela koordineli oynaması lazım.Haritanın bir ucundan öteki ucuna 5 kişinin arasına atlayıp ölen sonrada bu nedenle diğerlerinin ölmesine sebebiyet veren ve bundan küçük orospular gibi yakınan gavatlardan olmayacak.

Ryze off-tank olarak damage rolünü üstlenecek ve teamfigthlarda gerekliyse götünü fiddle ve morgana için siper edicek.Botda sorakayla birlikte kasıcak ve ryze w skilliyle,sorakada q skilliyle combo yapıcak.Teamfightlarda carryi kitlemeye çalışacak,yapamazsa canı en az olan kişiyi kitleyecek.Gerekli olduğunda soraka botdayken ortaya ganke gidicek.Teamfightlarda Sikindirik e'sini atmak için 5 kişiye yaklaştığı için ölürse ağlayan küçük orospulardan olmayacak.

Morgana orta olacak.Pushladığında gerekli olduğunda diğerlerine yardıma gidecek.Teamfightlarda 2. veya 1. olarak önden gidicek.Zhonya almadan teamfightlarda kesinlikle ilk gitmeyecek.Ultisini çok kişiye tutturucam diye iki snde yarrağı yiyen mallardan olmayacak.

Fiddle jungle olacak.Teamfightlarda 3.veya 2. dalıcak.Mümkün olduğunca çok ganklere gelicek.Zhonyayı alması teamfightlar için çok önemli.Flashına güvenip ultiyle ebesinin amına atlamayacak kadar gavatlığına hakim olmalı.

Soraka ilk önce semi-support,itemleri tamamladıkçada support/tank görevini üstlenecek.Aşağıda ryzela birlikte kasacak.Mümkün olursa kombo yapmaya çalışacaklar.Fightlarda takım arkadaşlarını koruma görevinden sonra q'sunu mümkün olduğunca spamlayacak.Ward almayan bir yahudi olmayacak.