Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Yorer

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Yorer

Jungle Jumper Jax [HUN]

Yorer Last updated on March 31, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
2
3
5
7
9
Ability Key W
4
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Guide Top

Alapinformációk magyarul:

Jax hatalmas killerré válik, ha a csapattársaid nem feedelik szét az ellenséget, és te sem halsz meg. Az első dolgod a dodge-os cipő után feltenni az Hextech Gunbladet, azzal már tudsz lassí­tani, és el tudod kapni a jaxtől menekülő ellenfelet, ezért nem szoktam pl exhaust-ot hozni. A Clayvorance nagyon sokat segít az üldözésben, és emellett nagyon sokszor a hasznodra válik. Pl. mikor meg kell nézned h támadják-e a sárkányt, ott vannak-e a bokorban, vagy egyszerűen támadásnál, mikor tudod hogy a bokorban van, de nem tudsz beugrani, nincs sajnos ward, akkor szépen bevilágí­tasz és beugrasz egy menetre. Aztán jön a Frozen Mallet, amit ha megveszel nagy védelmed lesz, és az ellenségnek esélye sincs menekülni, mivel az ütéseiddel állandóan lassí­tod. VIGYÁZAT! Mikor odaugrasz Enpowerrel és Leap Strike-al, nem lassítja le az ellenfelet ha szimplán ráugrasz. Két lehetőséged van. Vagy használod a Hextech Gunblade lassító képességét, vagy mielőtt odaugrasz megvárod mí­g ledodge-olsz egy miniontól, odaugrasz, lestunnolod, és még van időd egyszer megütni, és az pont jó arra, hogy lelassí­tsd (a Frozen Mallet passzívja miatt) és elkapd.
Sokáig filóztam rajta hogy melyiket érdemesebb előbb felrakni, a Ragebladet, vagy a Phantom Dancert. Arra jutottam, hogy jaxnek kell a sebesség hogy elkapja az ellenfelét, emellett az ultija az, hogy egyre gyorsul mikor üt, éppen ezért a Phantom Dancert javaslom, akkor már tuti hogy senki nem menekül. Majd jön a Rageblade, sztem nagyon Jaxes item, mintha neki rakták volna be. A végére egy Force of Nature-t raktam, el is mondom hogy miért. Jax közelharcban szinte kinyírhatatlan 1v1-ben, ha ad-s karakter az ellenfele. Viszont egy ap-s kari olyan könnyen elbánik vele, hogy pillanatok alatt megpusztul. Az egyik tapasztalatom rammus volt. 3 Thornmailt pakolt magára és 1v1 közelharcra került a sor. Azt hittem kinyí­rom, de mégsem. Benyomta az ultiját, és mintha dps kari lenne, levette az életem. Kell a végére az a magic resist. Nem annyi lesz Jax élete mint amit felül í­r. A passzí­vja miatt még rákerül +700 v 800 élet. És ekkor Jax már nagyon erős. Próbáljátok ki! Sok sikert!


Guide Top

With this build my statistic:


Guide Top

And this is another stat: