Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by Coolier

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Coolier

Lee sin ölümsüz ormancı

Coolier Last updated on September 5, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

orman kralı lee sin

Lee Sin Build

Ability Sequence

3
4
7
9
12
Ability Key Q
2
10
14
17
18
Ability Key W
1
5
8
13
16
Ability Key E
6
11
15
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Ormanı kesme ve baskınlar

İlk önce mavi için yardım istiyoruz bunun nedeni lvl alıp kırmızı keserken rahat kesmmek.Neden önce kırmızı deil derseniz kırmızıyı önce alınca süresi daha çabuk bitiyor ve gang gittiğimizde kırmızı bitebiliyor ve daha az hasar verebiliyoruz bu yüzden önce mavi için yardım istiyoruz.çarp ımızı kullanıyoruz alıyoruz daha sonra kurtları kesiyoruz bu arada çarp süresi doluyor ve sonra kırmızıyı kesiyoruz çarp kullanarak daha sonra paramız birkiyor.Madred's Razor itemini alıyoruz ve canavarları daha rahat kesiyoruz. itemimizi alınca gang gidiyoruz yardım iteyen acil durumda olan varsa ona yoksa ağırlıklı olarak adc ye kastırmak için bottoma ve mide gidiyoruz.(ağırlıklı dedim topa gitmeyin demedim :D)Ganglerde asıl önemli olan q skillimizi tutturmak tutturamazsanız gang boşa gider onun için acele etmeyin sakin olun biraz beceri lazım tecrübeyle olur.çalıdan atmıyoruz q muzu birazilerleyip adamın kaçtığı yöne doğru birazcık önüne atıyouz ve ona fuırlıyoruz hemen e atıyoruz rakip yavaşlıyo ve adc ye son vurusuu bırakıyoruz.


Guide Top

Artıları ve Eksileri

Artıları
-İstediğimiz itemleri kastığımızda rahat rakibi rahatsız edebiliyoruz canlarını azaltıyor ve savaş başlatabiliyoruz.
-q skilli sayesinde rahatça rakibi yakalayabiliyoruz.
-w sayesinde rahatça kaçıyoruz.-ultimiz sayesinde hem kaçabiliyoruz hemde rakibi takımııza öldürmesi için sunuyoruz
Eksileri
-kullanımı zor bi karakter q skillini iyi kullanmanız lazım
-kaçarken w kullanmak için mesafeyi ayarlamak lazım
-ulti ile rakibin kaçmasını sağlamamlıyız yoksa küfür yiyebiliriz :D,
-ormanda kaçabilmek için totem gerkli ona para lazım oluyo ve de totemleri tf başladığında kaçabilecek şekilde totemleri yerleştirmeliyiz.


Guide Top

Tüyolar

-herzaman yanınızda totem olmalı ormanda kaçarken aralardan geçmek için totem atıp anında w atarak kaçabiliriz bunun için alışmanız lazım oynadıkça olur
-teke tek savaştığınızda daha fazla vurmak için önce q skilline 1 kere basarak rakibi işaretliyoruz ardından ulti atıp tekrar q atarak rakibe sıçrıyoruz bunun nedeni q skillinin ikinci basışında adamınn canı ne kadar az ise o kadar fazla vurması ulti fazla vurduğu için ikinci kez q bastığımızda daha fazla vruyuoruz ve rakip pert :D
-isterseniz flash yerine bitkinlik yada tutustur alabilirsiniz amakaçaren daha rahat kaçmak için flash gerekli ve aldığımız itemlerde üçlü kuvvetterakibe skill attığımızda hareket hızımız artıyor ve randuini alameti iteminde rakibe vurunca saldırı hızı ve hareket hızı azalıyo yani hem hrakibin hızıbı azaltırken hemde kendi hızımızı artırıyoruz ve kaçıyoruz yada yakalıyoruz
-karabalta yerine farklı itemler alınabilir onu siz oynadıkça anlarsınız oyunun gidişatına göre deişir bottada karşıda tamamen ad hero ise ninja tabii çıkabilirsiniz


Guide Top

Pros / Cons


Guide Top

Pros / Cons