Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Miss Fortune Build Guide by abdlkdracln

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author abdlkdracln

MİSS FORTUNE ADC BEST BUİLD.

abdlkdracln Last updated on August 3, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
4
8
10
12
Ability Key W
13
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

İtem buildi ve Rünler.

Arkadşalar Trinity yerine Guardian Angel yada Civa Yatağan kullanabilirsiniz benim isteği Trinity yönünden çünkü hem hp hem bonus damage hemde kritik ve as de cabası.

Phantom yerine statik önermiyorum . tüm statlarıyla phantomdan düşük .s

Mavi yerlere arkadaşlar ben atak speed koydum ama isteğe göre AD yada Magic Resist ile değiştirilebilir.


Guide Top

Skill Dağılımı ve Spells

. Skill buildimde neden E vermedim diyeceksiniz , bence çok mana yiyor ve gereksiz zaten yanındaki support o yavaşlatma ihtiyacını karşılayacaktır senin.

Bariyer yerine Cleanse alınabilir.


Guide Top

Oyun Başında

Arkadaşlar ilk önce bol bol farm yapıyoruz . Q skilimiz ile adamları harraslıyoruz .Daha çok Kule almaya oynayın.Kendi Mavinize ward attırın. Gelen jungleyi kesin.


Guide Top

Ulti nasıl olsun

Arkadaşlar ultinizi mümkünse en arkadan atmaya çalışın . Botlanede veyahutta oyunda ultinizi bozacak şampiyonlar varsa ilk önce skillerini harcamalarını bekleyin ondan sonra kullanın. Mesela bot da vayne ile oynarken E skilini atmasını bekleyin ultinizi öyle kullanın .


Guide Top

Ortalarında

Kule aldıktan sonra mid e gang gidin. Rakibin red buffunu çalın . Supportunuzdan Bot laneyi siz yokken wardlamasını isteyin. Midi pushlayıp bot a dönün . Ejderhayı aldıktan sonra bot dan yarmaya başlayın .