Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Zed Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.38K
Views
1
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

MuratCan Gencer'den Zed Rehberi

MarcoZed Last updated on August 30, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

Cheat Sheet
Previous Champion Build Next Champion Build

Full Ofansif Zed

Zed Build

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Merhaba


Ben MarcoZed. Bu buildimde MuratCan Gencer'in rehberini mobafire'ladım. İyi oyunlar, bol winler.


Guide Top

Rünler

Kırmızılar: Zırh Delme


Maviler: Büyü Direnci


Sarılar: Zırh


Cevherler: Hasar


Guide Top

Itemler

İtem Tavsiyesi 1 :

Iona Çizmeleri


Kara Balta


Mahvolmuş Kralın Kılıcı


Vahşi Hdyra


Malmortiosun Ağzı


Koruyucu Melek ( İsterseniz Donmuş Balyozuda Tavsiye edebilirim.)-Bu item ile rahatlıkla 3vs1 yapabilirsiniz. Damage yönünden sıkıntınız asla olmaz. Defansif Olarak eşyada olduğu için kolay kolay ölmezsiniz.


İtem Tavsiyesi 2 :

Iona Çizmeleri


Kara Balta


Mahvolmuş Kralın Kılıcı


Son Fısıltı


Kanasusamış


Ebedi Kılıç-Şimdi bazı kişiler Zed'e Ebedi Mi kasılır ? diyebilir. Fakat bizzat kendim denedim ve çok çok aşırı op oluyor. Denemek isteyenler deneyebilir. Bu buildi kasarsanız baya çok op olursunuz fakat defansif çok olmadığı için hemen ölme ihtimaliniz var.


Guide Top

Stratejiler

Zedi ilk başlarda oynamak çok zordur. Ultisini çözmek , Q ları tutturmak gibi vs. Bunları zamanla çözersiniz. Zedin pasifi belli bir can yüzdesinin aşağısına inmiş herhangi bir minyon , yaratık yada Şampiyona fazladan belli yüzde Büyü Hasarı veriyor. Bu pasif Early Gamede Minyon kesmemizi çok kolaylaştırıyor. İlk levellerde Q ile rakibinizi dürtebilirsiniz. 3 Level olduğunuzda rakibiniz Minyona yaklaştığı zaman W , Q , E yapıp böyle böyle rakibinizin canını azaltabilir bunun yanında rahatlıkla Minyon kesebilirsiniz. 6 Olduğunuzda Rakibinize R+Q+E vurup vurabildiğinizce Normal vuruş yapmaya bakın çünkü Ulti adamın üzerinde iken ne kadar damage verirsek 3 saniye sonra ulti o kadar hasar vererek patlar. Garanti olsun diyede Tutuşturu basabilirsiniz. Bana göre Ultiyi attıktan sonra W skillinizi kullanmayın çünkü siz ulti attıktan sonra adam kaçabilir eğer Flashınız yoksa W ile adamı tekrar yakalar Killi kaçırmamış olursunuz


Guide Top

Taktikler

-Sizin göreviniz suikasttır. Yani TF de siz arkada kalacak ilk rakip takımın ADCsine yönelecek R+Q+E+ Birkaç Normal Atakla hatırı sayılır bi hasar verir ve adcyi ölüme terkedip W ile oradan uzaklaşırsınız
-W skillinizi earlyde minyon kesmek ve rakibi dürtmek için kullanın asla ve asla boşa W skilli kullanmayın herhangi bir Ormancı baskınında Tek Kaçma skillinizdir.
-Unutmayın Zed ile TF de düzgün Yer tutmak çok önemlidir Aksi halde hemen ölebilir olası bi TF yi kaybedip , oyunu kaybedebilirsiniz.


Guide Top

Teşekkürler

Bu buildi hazırlayan ve mobafire haline getirmeme izin veren MURATCAN GENCERE tesekkürlerimi sunarım.