Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kayle Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

Nasip Öncel'den Kayle

MarcoZed Last updated on August 28, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Kayle

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Merhaba

Kayle

Build ve taktik rehberimize hoşgeldiniz. Ben Marco (zed coentaro). Nasip Öncel tarafından hazırlanmış ve düzenlenmiş olan buildi yazıdan ibaret olmayarak mobafire'a taşıyorum. Böylelikle buildleri kullanmanız daha kullanışlı ve daha rahat olacak. Buildimizi okuyan tüm sihirdarlara buradan bol zaferler!


Guide Top

Stratejiler

Kayle 450'lik hero diye sakın hor görmeyin Çoğu 6300'lük herodan kat kat daha güçlü. Kayle'nin pasifi gerçekten çok yararlı. Bir rakipe saldırdığınızda rakibin zırh ve büyü direnci değerli %3 düşüyor ve bu olayı 5 kez üstüste kullanabiliyorsunuz. Pasif tamamen kombomuza uygun. Kombosu çok basit aslında. Önce Q'yu atıp pasiften gelen özellike rakibin zırh ve büyü direncini düşürmekle kalmayıp, Q ile hatırı sayılı bir hasar ve yavaşlatma etkisi veriyoruz. Daha sonra E'yi aktifleştirip düz vuruşlarla rakibi dürtüyoruz. Olur da rakibiniz elinizden kaçmayı başarırsa W skillini kullanıp hem büyük miktarda can yenilenmesi hem de hareket hızı kazanıp rakibinizi alt edebilirsiniz. Olay bu kadar arkadaşlar oldukça basit ve güçlü bir hero. Kısacası kombomuz şöyle: Q-E-W


Guide Top

Ulti Hakkında (Önemli!!!)

Kayle'de inanılmaz bir ulti mevcut arkadaşlar. Kayle'nin kendine veya bir takım arkadaşına attığı kalkan 2-3(ulti geliştirdikçe 3 sn olacak) saniyeliğine onu bütün hasarlardan korur. Bu ormancı baskınları için de çok gerekli bir yetenek. Mesela ormancı size baskına geldiği zaman hem ormancıyı hem de rakibinizi alt etmeniz çok kolay olabilir. Doğru bir zamanlama da gelecek ultiyle, ardından bariyerlei o da yetmezse W'nun veridği can değeriyle 2 rakibinizi de alt edebilirsiniz. Ayrıca ultiyi sadece kendinize atmayın. Bu büyük bencillik olur Bir kaç cooldown itemiyle ultiniz seri olarak açılacaktır. Rakip büyük ihtimalle sizin saldırı gücü taşıyıcınıza odaklanacaktır. Doğru zamanlamalı bir ultiyle saldırı gücü taşıyıcınızı hiç hasar almadan koruyabilirsiniz ve belki de bu size bir teamfight kazandırabilir.


Guide Top

Buildimizin Karşlığı!


Guide Top

Teşekkürler

TEŞEKKÜRLER
Buildi Hazırlayan: Nasip Öncel
Bu güzel build grubunu kuran: Uğurcan Şimşek
Ve bu rehberi hazırlarken arkada çalan müziğin sahibi: Contra (Ölü)