Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Kayle Build Guide by MarcoZed

Nasip Öncel'den Kayle

Nasip Öncel'den Kayle

Updated on August 28, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author MarcoZed Build Guide By MarcoZed 4,895 Views 0 Comments
4,895 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author MarcoZed Kayle Build Guide By MarcoZed Updated on August 28, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Choose Champion Build:

  • LoL Champion: Kayle
    Solotop Kayle
  • LoL Champion: Kayle
    Mid Kayle

Merhaba

Kayle

Build ve taktik rehberimize hoşgeldiniz. Ben Marco (zed coentaro). Nasip Öncel tarafından hazırlanmış ve düzenlenmiş olan buildi yazıdan ibaret olmayarak mobafire'a taşıyorum. Böylelikle buildleri kullanmanız daha kullanışlı ve daha rahat olacak. Buildimizi okuyan tüm sihirdarlara buradan bol zaferler!
Back to Top

Stratejiler

Kayle 450'lik hero diye sakın hor görmeyin Çoğu 6300'lük herodan kat kat daha güçlü. Kayle'nin pasifi gerçekten çok yararlı. Bir rakipe saldırdığınızda rakibin zırh ve büyü direnci değerli %3 düşüyor ve bu olayı 5 kez üstüste kullanabiliyorsunuz. Pasif tamamen kombomuza uygun. Kombosu çok basit aslında. Önce Q'yu atıp pasiften gelen özellike rakibin zırh ve büyü direncini düşürmekle kalmayıp, Q ile hatırı sayılı bir hasar ve yavaşlatma etkisi veriyoruz. Daha sonra E'yi aktifleştirip düz vuruşlarla rakibi dürtüyoruz. Olur da rakibiniz elinizden kaçmayı başarırsa W skillini kullanıp hem büyük miktarda can yenilenmesi hem de hareket hızı kazanıp rakibinizi alt edebilirsiniz. Olay bu kadar arkadaşlar oldukça basit ve güçlü bir hero. Kısacası kombomuz şöyle: Q-E-W
Back to Top

Ulti Hakkında (Önemli!!!)

Kayle'de inanılmaz bir ulti mevcut arkadaşlar. Kayle'nin kendine veya bir takım arkadaşına attığı kalkan 2-3(ulti geliştirdikçe 3 sn olacak) saniyeliğine onu bütün hasarlardan korur. Bu ormancı baskınları için de çok gerekli bir yetenek. Mesela ormancı size baskına geldiği zaman hem ormancıyı hem de rakibinizi alt etmeniz çok kolay olabilir. Doğru bir zamanlama da gelecek ultiyle, ardından bariyerlei o da yetmezse W'nun veridği can değeriyle 2 rakibinizi de alt edebilirsiniz. Ayrıca ultiyi sadece kendinize atmayın. Bu büyük bencillik olur Bir kaç cooldown itemiyle ultiniz seri olarak açılacaktır. Rakip büyük ihtimalle sizin saldırı gücü taşıyıcınıza odaklanacaktır. Doğru zamanlamalı bir ultiyle saldırı gücü taşıyıcınızı hiç hasar almadan koruyabilirsiniz ve belki de bu size bir teamfight kazandırabilir.
Back to Top

Buildimizin Karşlığı!

Back to Top

Teşekkürler

TEŞEKKÜRLER
Buildi Hazırlayan: Nasip Öncel
Bu güzel build grubunu kuran: Uğurcan Şimşek
Ve bu rehberi hazırlarken arkada çalan müziğin sahibi: Contra (Ölü)

Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author MarcoZed
MarcoZed Kayle Guide
Vote Vote
Nasip Öncel'den Kayle

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide