Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

Nasip Öncel'den Rengar Rehberi

MarcoZed Last updated on August 31, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Jungle Rengar

Rengar Build

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #25 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rengar Nedir?


Guide Top

Rünler

Kırmızılar: Saldırı Gücü
Maviler: Büyü Direnci
Sarılar: Zırh
Cevherler: Saldırı Gücü


Guide Top

Itemler

Merkür'ün Adımları
Wriggle'ın Feneri(Ormanı rahat dönebildiğinizi hissettikten sonra bu itemi satıp yerine defansif bi item almanızı öneririm çünkü 11 lvlden sonra çok etkisiz oluyor. Örneğin bi Donmuş Balyoz veya Günateşi Pelerini alabilirsiniz.)
Mahvolmuş Kralın Kılıcı
Üçlü Kuvvet
Son Fısıltı
İlahların Kılıcı


Guide Top

Skiller


Guide Top

Stratejiler

Arkadaşlar eğer mavi takımdaysanız kırmızı güçlendirmeden, mor takımdaysanız mavi güçlendirmeden başlamanızı tavsiye ederim. Böylece ilk olarak soloya rahatlıkla başarılı gank atabilirsiniz ve olası baskınlardan da kaçabilirsiniz. İlk alacağınız güçlendirmeyi kesinlikle çarp'sız kesmeye bakın. İlk güçlendirmeyi çarpsız aldıktan sonra hiçbirşeyi kesmeden hemen ikinci güçlendirmeye koşun ve onu da kestikten sonra seviye üstünlüğüyle soloya güzel bi gank atın. Eğer rakibinizin totemi yoksa 2 güçlendirme ve seviye farkı dolayısıyla boş döneceğinizi sanmıyorum. Gank atma stilimizi şöyle izah edeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Rengar'ın pasifinden gelen özellikle rakibe karşı kullandığınız her yetenek 1 vahşet puanı kazanmanızı sağlar. Vahşet puanı 5 olunca da yeteneklerinizin hepsi yeniden açılır ve Vahşet Etkisi kazanarak yetenekleriniz daha da güçlenir. Arkadaşlar ormanda dolanıp vahşet puanımızı 4 yaptıktan sonra baskın için çalıda duruyoruz. Rakibimizin üstüne atılıp Q skillimizi kullanıyoruz.
Q'yu kullandıktan sonra Vahşet Puanı 5 olacağından skiller tekrar açılacak ve Q'yu tekrar kullanacağız. 2 Q ile rakip güzel bir hasar alacak ve inanılmaz derecede bir saldırı hızı kazanacağız. Baskına gittiğiniz koridordaki takım arkadaşınızın da yardımıyla kesinlikle sonuç elde edebilirsiniz. Eğer rakibinize çalıdan atlayamayacak bir pozisyonda iseniz Vahşet Puanını 5'ledikten sonra E yeteneğinizi kullanın. Vahşet etkisiyle attığınız bola rakibinizi 1 saniyeliğine yerine mıhlayacaktır. Bu taktikle de kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Size vereceğim tavsiyelerden biri de pasifinizi elinizden geldiğince güzel kullanın. Yani çalılara yakın oynayın. Bu şekilde rakibinizi şaşırtabilir ve zaman kazanabilirsiniz.


Guide Top

Ulti

Build'e bakınca İlahların Kılıcı ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Tabuları yıkma vakti Arkadaşlar bildiğiniz üzere Rengar ultisini basınca belirli bir süreliğine görünmez olur ve hareket hızı kazanır. Eğer baskınınızda ultiyle kesin ama kesin sonuç almak istiyorsanız bana kulak verin. İlahların Kılıcı'ının pasifi büyük miktarda saldırı hızı verir. Aktifi ise 3 vuruşluğuna %100 saldırı hızı ve kritik ihtimali verir. Ultiyi basıp rakibinizi gözüne kestirin. Rakibinize atıldıktan sonra İlahların Kılıcının aktifini açıp 2 Q'yu da kullanın. Büyük ihtimalle tek atacaksınız Denenip onaylanmıştır. Ayrıca ultiyi kaçmak için de kullanabilirsiniz. Canınız hayli düştü diyelim ve rakibiniz sizi dövüyor. Hemen ultiyi basın, görünmez olun ve olduğunuz yerde base atın. Bırakın o sizi aramaya devam etsin


Guide Top

Teşekkürler
BU BUİLDİ HAZIRLAYAN NASİP ÖNCELE TEŞEKKÜRLER