Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Soraka Build Guide by Lawender

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Lawender

Soraka Mid

Lawender Last updated on March 3, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
14
Ability Key W
4
13
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rzeczy najważniejsze.

O poradniku
Jest to pierwszy poradnik tego autora, zrobiony z myślą o tym którzy chcą pograć inną metą. Nie ma on żadnej fajnej grafiki, jednak nie o to chodzi.
O autorze
Młody chłopak, w lola gra od 2012, jednak ciągle tkwi w brązie. Obwinia o to swoich kolegów z drużyny, nie wie jeszcze że można samemu wyjść z tak zwanego elo hell. Wpadł na pomysł napisania poradnika, dzięki któremu z B5 w niecały tydzień wyszedł do B2.


Guide Top

Wady i zalety

Zalety

 • Duży sustain
 • Dobry harass
 • Obniżenie mr z q
 • Uciszenie
 • Przyjemna animacja auto ataku.
 • Global heal

  Wady
  • Heal dodaje armor, a nie mr
  • Brak systemu ucieczki- podatna na ganki


Guide Top

Gra początkowa

Tutaj Soraka jest w zasadzie najlepsza, nie liczyć momentu zbudowania zmory licza . Należy jak najszybciej pullnąć blue naszemu junglerowi, aby stracić jak najmniej farmy. W tak zwanym międzyczasie należy harassować przeciwnika, jednak trzeba pamiętać o farmieniu. Warto pamiętać że 15 farmy to 1 kill.


Guide Top

Mid/late game.

Tutaj oprócz farmy należy patrzeć na ikonki sojuszników i używać w odpowiednim momencie naszej ostatniej umiejętności. W mid gamie nasza postać jest nieco słabsza od przeciwnego APC jednak to nie powinno zbytnio przeszkadzać, jeśli się wyfarmimy lub nafeedujemy nasze szanse na wygranie linii diametralnie się zwiększają.


Guide Top

Farmienie

Jak efektywnie farmić?
Wiele osób zadaje sobie to pytanie od wieków, autor poradnika rozmyślał nad nim niczym Platon nad ontologią. Przyjemny AA soraki bardzo ułatwia sprawę. Przytrzymanie przycisku s oraz zaatakowanie potwora w odpowiednim momencie pomoże nam zdobyć upragnioną ilość farmy, w międzyczasie warto harassować przeciwnika.


Guide Top

Nasza rola w Team Fightach

Co mamy robić w walkach drużynowych? Przede wszystkim spamować z q oraz uciszyć przeciwnego ap carry, wtedy wygrany TF mamy praktycznie w kieszeni. Nie zapominajmy o naszej drugorzędnej roli, jaką jest supportowanie, warto uleczyć naszego ADC aby ten otrzymał pancerz, zwiększy to chwilowo jego wytrzymałość.


Guide Top

Zachowanie na linii

Mid jest pozycją, przez wielu uważaną za najtrudniejszą... tak niestety jest. Jeśli przegrywamy linie, musimy liczyć na junglera, w przeciwnym razie polecam grać maksymalnie defensywnie, bo nie na feedowanie przeciwnego APC jest sprawą kluczową, w międzyczasie trzeba farmić. Jeśli wygrywamy linie, warto gankować topa/bota, soraka co prawda nie jest w tym dobra, jednak zawsze można odpuschować przeciwników aby sojusznik mógł spokojnie farmić. Należy pamiętać o pingowaniu w razie zniknięcia przeciwników, oraz pisanie odpowiedniej wiadomości na czacie typu ,,MIA" lub ,,SS".


Guide Top

Czary przywoływacza oraz itemy.

Flash -niemal obowiązkowy, pozwala nam on uciec od ganka przeciwnego junglera.
Ignite -pomaga zdobyć first blooda i zwiększa pewność na zabicie wroga.
Barrier -zamiennik za ignite, zwiększa pewność naszego przeżycia


Item Sequence

Lich Bane
3200

Liandry's Torment
3100

Abyssal Mask
2900

Rabadon's Deathcap
3800
Lich Bane pozwala na szybkie zburstowanie przeciwnika
Liandry's Torment pomaga w zabiciu, daje dość sporo AP oraz dodatkowy DMG
Abyssal Mask zwiększa nasz MR co pomaga w pokonaniu przeciwnego APC
Rabadon's Deathcap dodatkowe ap, i w zasadzie tyle


Guide Top

Kontrowanie.

Kolory:
Jest dobrą kontrą/soraka dobrze kontruje
Jest średnią kontrą/soraka średnio kontruje
Jest słabą kontrą/soraka słabo kontruje
Soraka kontruje:
Talon jest on AD midem, a soraka ma dodatkowy pancerz z heala
Jak grać?
Do 6 poziomu ofensywnie, wtedy Talon jest dość słaby, gdy widzimy że zaczyna nas atakować użyć alt+w co automatycznie nas leczy oraz dodaje pancerz.
Lee Sin Pomimo tego iż jest on AD midem posiada on sporo CC, więc nie jest tak łatwo go pokonać.
Jak grać?
Zbudować jak najszybciej Lich Bane abyśmy mogli szybko go zburstować, grać raczej defensywnie.
Zed Jest on AD midem, mamy dość łatwy lane
Jak grać?
Grać ofensywnie do poziomu 6, od poziomu 6 mamy duża przewagę ponieważ nasze ulti może przesądzić o wyniku walki


Guide Top

Podsumowanie

Soraka jest świetnym supportem, jednak jeszcze lepszym APC na mida. Potrafi zniszczyć przeciwnika na pył, oraz wygrać grę. Polecam wszystkim których nudzi obecna meta.


Guide Top

Kalendarium.

27.02.2014 - start pisania, ogólny szkielet
28.02.2014 - opublikowanie poradnika
01.03.2014 - dodanie postaci które kontruje soraka