Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ashe Build Guide by riksio

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author riksio

speed ashe ( NL )

riksio Last updated on April 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #10 in
ADC Role
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
9
13
14
Ability Key Q
1
3
5
8
10
Ability Key W
7
12
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

ik heb een ashe guide gemaakt omdat ik haar als eerste had gekocht en ze heel goed is en leuk om uit te leggen, oke daar gaan we :


Guide Top

Runes

van runes heb ik niet zoveel verstand maar zorg voor veel attack speed en damage voor het begin dan kan je beter farmen. veder kan ik hier niet veel over uitleggen


Guide Top

Masteries

doe gewoon wat ik bij masteries heb gedaan het is goed en geeft niet super veel daar heb je tog runes voor.


Guide Top

Items

start met een dorans blade voor een betere farm en een klein beetje lifesteel. zorg ervoor dat je goed farmed en je in 1 keer je boots kan kopen voor goede attack speed. als je goed hebt gefarmed en je bent level 6 of 7 kan je je eerste zeal kopen vanaf dan kan je voor champion kills gaan gank mid vaak. blijven farmen en koop je phantom dancer nu schiet je een stuk sneller en kan je veel makkelijker champion kills maken. ik denk dat de rest van de items voor zich spreekt infinity voor attack damge en je moet je doransblade verkopen als je je bloodthirster gaat halen.


Guide Top

gameplay

farm goed en ga rond level 6 voor champion kills gebruik alleen je q op champions gank mid vaak en spam je W ( let wel op je mana ) blijven farmen en volg mijn build dan word je een goede ashe dit is een vrij simpele champion maar wel makkelijk dood te krijgen dus play save, ashe is een goede steeler vooral in teamfight kan je veel met haar. ik denk dat je gewoon moet uitproberen en dat je haar vanzelf gaat snappen zorg voor veel champion kills en minions dan komt het helemaal goed ( als het kan pak dan de blue buff )


Guide Top

extra

als jullie meer info willen comment dan maar of zoek me op league of legends;
rikkiesio
ik hoop dat jullie hiermee een goede ashe worden