Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Xerath Build Guide by VolvoKurde

Support Support Xerath S11 PORADNIK [PL]

Support Support Xerath S11 PORADNIK [PL]

Updated on August 18, 2021
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author VolvoKurde Build Guide By VolvoKurde 7,091 Views 0 Comments
7,091 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author VolvoKurde Xerath Build Guide By VolvoKurde Updated on August 18, 2021
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Carrowanie

Sorcery
Arcane Comet
Manaflow Band
Absolute Focus
Gathering Storm

Precision
Presence of Mind
Coup de Grace
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+15-140 HP (lvls 1-18)

Spells:

Standardowe spelle
LoL Summoner Spell: Exhaust

Exhaust

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #13 in
Support Role
Win 49%
Get More Stats
Support Role Ranked #13 in
Support Role
Win 49%
More Xerath Runes
>

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Support Xerath S11 PORADNIK [PL]

By VolvoKurde
Premade with Jhin TYLKO W PREMADE!
Czemu premade? No dlatego bo obaj zdobywacie fragi a nie tylko ADC.
Randomowy adc może mieć o to wielki płacz.
Nie raz zdarzy się sytuacji w której to ty będziesz mieć więcej fragów niż twoj adc.

- Używaj Eye of Destruction by spowolnić cel, w ten sposób pomożesz trafić jhinowi Deadly Flourish.

Jeśli Jhin trafi Deadly Flourish dostajesz wolną droge do rzucenia Shocking Orb (staraj się być jak najdalej by stun trwał 2 sekundy!)
Dalej jedziecie swoimi wszystkimi umiejętnościami w oponenta, nie zginie ale solidnie go obije z hp. Przed 6 poziomem nie grasz agresywnie a wyłapujesz błędy przeciwnika i karasz go.

-Po wbiciu 6 poziomu dostajecie swoje Superumiejętności.
Użyte obie w tym samym czasie są potężne, Jhin spowalnia i daje ci prawie 100% szanse na trafienie przeciwnika.
Przeciwnik posiadający mniej niż 40-50% hp powinien zginąć po tym zagraniu^

Wasze agresywne kombo na 6 poziomie to Eye of Destruction, Deadly Flourish, Shocking Orb, Whisper, Arcanopulse, Dancing Grenade.
przeciwnik zaczyna uciekać więc odpalacie swoje Superumiejętności.
Gdy odpalicie Rki ważne jest to aby jhin jako pierwszy trafił cel Curtain Call by go spowolnić i dać Ci 100% szanse na trafienie Rite of the Arcane.
Tipy
-Na Pierwszych 3 poziomach obijaj przeciwnika Eye of Destruction i Arcanopulse, staraj się nie bić w farme.

-Korzystaj ze swojej pasywki Mana Surge by nie tracić szybko many, bij minionki które mają pełne hp lub przeciwnika by dostać więcej many.

-Strzelaj Arcanopulse z krzaków by przeciwnicy nie mieli szansy uniku.

-Staraj sie Stunować Shocking Orb z maksymalnego zasięgu by stun był jak najdłuższy w trwaniu.

- Horizon Focus daje dużą przewage podczas walki,czasem zbuduj go na pierwszy item zamiast Mityka

-Wal AA między Umiejetnosciami na ogłuszonym przeciwniku
Limity championa
XD? Oneshotujesz nafeedowaną Kayle z 16 lvl, nawet Rki nie zdąży zagrać szmata.

Potem walczysz na równi z enemy midlanerem, adcarry.
WIECEJ

PORADNIK JEST WCIĄŻ DOPRACOWYWANY I DODAWANY JEST NOWY KONTENT

League of Legends Build Guide Author VolvoKurde
VolvoKurde Xerath Guide
Vote Vote
Support Xerath S11 PORADNIK [PL]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide