Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by sotten

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
7
Comments
4
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author sotten

the best master yi EVER!!!

sotten Last updated on July 4, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #19 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
8
10
12
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
4/
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 3

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 5


Guide Top

introduction

this is my first guide i wrote, and it´s master yi.
master yi is a good champ for beginners becouse he is easy to play with and can be very strong. master yi is a fighter, if he buys the right items, as I have demonstrated to the top, then one can only be strong with him. I think this guide is the best guide you can take! :)


Guide Top

items

I have chosen to not take boots because when u buy zeal´s then u get some movement and u buy 3 zeal so is your movement very fine. it's why I buy so many Zeal in early.
I also start out with buying some damage then u can beat a little hard.
I buy phantom dancer becouse I'll get something faster movement, attack speed and Critical Chance.
i buy life steal because master yi he beats all the time and then he also lives while, it is also very useful in a 1 vs. 1.
last i buy some heal so I do not die so quickly.


Guide Top

skill

i will have u take WUJU STYLE to the highest level (level 5) as fast as you can because your dmg will increase the skill in a while.
then u should take ALPHA STRIKE to the gighest level as fast u can becouse ALPHA STRIKE is good to kill minion´s and come close to the enemy.
last u give to MEDITATE becouse u don´t need it so much.
but every time u can give to HIGHLANDER should u do that. :)


Guide Top

My experience with master yi

I've had about 80 games with master yi, I have tried many different build´s with him, the best build for me, is this one, because yi should has: Critical Chance, high dmg (damage), fast movement and life steal.


Guide Top

Master yi´s history

Keeper af den gamle kunst Wuju, Master Yi er en mystisk kriger fra Isle of Ionia. Han nedstammer fra en af ​​de få stammer de****ret til bevarelsen af ​​Wuju, en kampkunst grundlagt med principperne om absolut åndelig bevidsthed om sig selv og ens fjende. Når hære Noxus invaderede Ionia, ****tede Master Yi i Det Ioniske forsvar til at bekæmpe Craven fjenden, hvilket bringer hans landsby ære gennem hans uovertrufne beherskelse af klingen. Den efterfølgende kampe hærget landet, men ingen konflikt påført lige så meget rædsel som den dag hære Noxus lukket ind på Yi landsby. Venstre forsvarsløse, landsbyen blev den uheldige forsøgsperson for de seneste opfindelse af en up-and-coming kemiker, nu kendt som svedet. Resterne af landsbyen, som Master Yi vendte tilbage til var så forfærdelige, at det fortsat er et betændt ar på Ioniske historie. Til denne dag, vil der ikke Ioniske nogensinde offentligt taler om, hvad der skete.

Efter Noxian invasionen var indeholdt, faldt Master Yi i en dyb isolation. I årevis talte han uddannet morgen til aften, at ingen og nægte tilbud om trøst fra andre Ionians. Det eneste at stoppe ham fra vildt opladning til Noxus slagrækken hovedet først var hans løfte om at holde Wuju stil live. Selvom han sydede med utålmodighed, hans raseri blev et redskab for slibning hans praksis Wuju, udvikle stærkere og mere dødbringende færdigheder for hans endelige hævn. Det eneste, der vækkede ham, var nyheden om ligaens dannelse, og Noxus 'efterfølgende indskrivning i ligaen. Master Yi bringer nu sin beherskelse af bladet til League of Legends med ubøjelig formål: at hævne sin kinfolk og af****te predations af Noxus gang for alle.

"Kunsten at Wuju lever videre i Master Yi, og er kastet gennem hjerterne på sine fjender." - Soraka, de Starchild