Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Miss Fortune Build Guide by Holy.BornToDie

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.31K
Views
0
Comments
4
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Holy.BornToDie

This is for my friends ,plz don't del

Holy.BornToDie Last updated on March 4, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
8
10
Ability Key Q
2
7
13
15
17
Ability Key W
3
9
12
14
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 2


Guide Top

Giới thiệu

Miss Fortune là một sát thương vật lí chủ lực đang được coi là mạnh bởi tầm bắn không gọi là quá gần , xa hơn Ezreal.Có khả năng sốc đame khá nhanh với Double Up Impure Shots . Miss Fortune có tốc độ chạy nhanh nên sẽ không lo bị mất lính khi B về.Sau đây là tiêu điểm tướng:


Guide Top

Điểm mạnh

Miss Fortune là một vị tướng khá mạnh vào giai đoạn đầu và late game.Vì Miss Fortune có khả năng harass đối thủ bằng kĩ năng Double Up của mình và có khả năng giảm khả năng hồi máu.Tầm bắn xa và tốc độ di chuyển.Có slow và ulti mạnh.Gần như có thể thắng lane khi đi với các đi với sát thương vật lí chủ lực khác như Ezreal Miss Fortune last hit khá dễ với khẩu súng của mình.


Guide Top

Điểm yếu

Miss Fortune máu giấy và không có kĩ năng để tẩu thoát trong lúc bị gank nên cần phải cẩn thận.Trong combat sẽ bị ngắm đến rất nhiều vì nếu hết Flash thì sẽ dễ bị tiêu diệt bởi Vi hoặc Nocturne có thể cả là Kassadin.


Guide Top

Kĩ năng bổ trợ

Với Miss Fortune bạn nên lấy Flash Barrier vì với Impure Shots Miss Fortune đã có thể giảm khả năng hồi phục của đối thủ rồi nên không cần thiết lấy Ignite nhưng nếu đồng đội có khả năng hồi máu như Sona hay Soraka thì có thể cẩm Ignite để tăng sự hổ báo.Còn Flash thì gần như chắc phải cần rồi.


Guide Top

Trang bị

Khởi đầu vì Miss Fortune mạnh nên đánh hổ báo thì khó ai cản được => cầm Doran Blade là khá hợp lí nhưng nếu gặp những vị tướng có khả năng harass cao như Urgot hoặc Sona thì có thể cầm Long Sword và 2 bình máu
Cũng như các sát thương vật lí chủ lực khác thì Miss Fortune cần có Berseker's Greaves The Bloodthirster.Vì Miss Fortune chỉ có được Double Up Bullet Time là dame còn đâu là đánh thường nên cần có The Black Cleaver để skill mạnh hơn.
Sau đó vẫn phải có tốc độ bắn bằng Phantom Dancer hoặc trang bị khác nhưng khuyên bạn nên dùng nó vì nó tăng cả cho Miss Fortune tốc độ di chuyển để chạy trốn .
Sau đó thì cần phải có một trang bị để bảo vệ cho chính bản thân như Guardian Angel nếu team kia có như vị tướng dễ focus mình như Akali , Kassadin,...Còn không có thể lên Warmog's Armor để tồn tại trong combat lâu hơn.


Guide Top

Kĩ năng

Strut kĩ năng nội tại của Miss Fortune khiến cô ta được tăng tốc độ di chuyển tối đa là 70.Sau mỗi 5 giây không nhận sát thương.
Double Up kĩ năng đame chính của Miss Fortune .Cách sử dụng bắn vào một mục tiêu phía trước nếu có một mục tiêu ở đằng sau mục tiêu thứ nhất thì Double Up sẽ này vào và tăng sát thương .Nên cộng max đầu tiên.Sau đấy là một pha highlight bằng Double Up : /league-of-legends/ability/impure-shots-301


Guide Top

Đầu game

Miss Fortune vào đầu game khá mạnh nên nên chơi hổ báo hơn so với đối thủ, nhưng đối thủ def được và có tầm bắn như Caitlyn thì cần để ý đối thủ và harass đối thủ còn nếu nó mà chó điên thì khô máu với nó luôn không phải sợ.Nhưng không nên húng quá mà để bị gank bởi jungler thì Miss Fortune không có khả năng tẩu thoát ngoại trừ tốc biến.


Guide Top

Giữa game

Miss Fortune giữa game rất mạnh có thể solo với bất kì nhưng vị tướng sát thương chủ lực nào như Ezreal Graves vì ulti của Miss Fortune lúc đó dame rất lớn.Sau đây là một số pha ulti kinh khủng của Miss Fortune .Mọi người có thể tham khảo.Dù gì thì cũng không nên chủ quan vì như đã nói ở trên là dễ bị gank.


Guide Top

Cuối game

Đây là lúc dành cho những người chơi Miss Fortune tỏa sáng vì dame của Miss Fortune bây giờ là cực lón với ulti của mình.Chỉ cần chọn vị trí để Bullet Time tốt là dễ dàng đem về cho mình QuadraKills hoặc PentaKills


Guide Top

Trong combat

Miss Fortune không có khả năng tẩu thoát nên cần chọn một vị trí đứng cho mình hợp lí nếu không muốn chết và chỉ cần có một pha Bullet Time hợp lí là đủ để thắng trong combat.Sau khi đối phương chết thì Miss Fortune lại có thể dễ dàng đuổi theo với Strut Make it Rain và quét sạch còn nếu đội mình chết hết thì cần phải chạy ngay lập tức để hồi lại Strut cho mình nếu không muốn chết.


Guide Top

Đồng đội tốt

Tốt nhất có thể đó là Leona vì có khả làm choáng và burst dame của Miss Fortune.Đây là điển hình: /league-of-legends/champion/sona-60


Guide Top

Đồng đội không tốt

Đối với Miss Fortune thì gần như con nào cũng hay kể cả Nunu thì max hổ báo hay Soraka thì cũng thế nên không cần nói nhiều.


Guide Top

Kẻ địch dễ chơi

Miss Fortune thì có thể dễ dàng đi với Ezreal vì có tầm bắn hơn ,kĩ năng dễ harass và dame to hơn.Ngoài ra còn có thể đì đọt cả với Ashe hay Vayne.


Guide Top

Kẻ địch khó chơi

Miss Fortune sẽ khó mà đì được Caitlyn vì có tầm bắn hơn và có crit nên người chơi Caitlyn tự tin sẽ sẵn sàng trao đổi chiêu thức với bạn.Cả với Graves nữa vì hắn ta có khả năng burst dame nhanh dọn lính tốt và sẽ sẵn sàng chiến như Caitlyn.Còn về late game thì Varus hoặc Ashe hay Tristana solo có thể thắng bạn nếu chúng biết cách sử dụng những chiêu cuối hợp lí đẻ phá Bullet Time của bạn.


Guide Top

Lời kết

Với em thì Miss Fortune là một vị tướng dễ chơi dễ mạnh nên ai có nhu cầu chơi vị tướng này thì đọc kĩ nha ,em làm tận tình lắm đó.