Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Wukong Build Guide by Coolier

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Coolier

wukong solo kralı

Coolier Last updated on September 5, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #5 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
8
11
Ability Key Q
3
12
16
17
18
Ability Key W
2
7
9
13
15
Ability Key E
6
10
14
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Genel olarak Oynanış

Wukong solo da en sevdiğim cahmpion dur karşıda iki kişi de olsa ölmeden hasar verebilriz.Karşıda bir kişi varsa build de yazdığım hırpalayan adlı itemimizi alıyoruz zırh delmesi var hemde bizim q skillimizde zırh delme olduğu için iyi hasar verebiliryoruz ama karşıda iki kişi var ve siz tek iseniz buildde yazdığım dier itemleri alıyoruz yani can yenilenmesi pot ları ve totemimizi aıyoruz çünkü başka yerden gang gelirse 3 kişiden zor kaçöarız hatta kaçamayabilriz.daha sonra karabalta alıyoruz zırh delme ve can için daha sonra ayakkabımızı alıyoruz rakibe göre alıyoruz ve tianatı alıp hydra ile rahta minyon kesiyoruz ve aktifi ile rakibe daha fazla hasaqr veriyoruz vede can çalma geliyor daha sonra üçlü kuvvet alıyoruz onda herşey var can mana kritik(azda olsa)ve saldırı hızı geliyor pasifi sayesinde fazla vuruyoruz.daha sonra donmus balyoz alıyoruz rakip yavaşlyıo ve can ihtiyacmızı karşılıyoruz daha sonra son fısıltı alıyoruz ve tankları rahat kesiyoruz bizim için savunma dizenlerde boşa dizmiş oluyo ve çok vuruyoruzfazla hasar için tüm itemleri gözümnüzde büyütmeyin karabaltadan sonra q skilliinde sayesinde rahat kill alıyoruz korkmayın :D


Guide Top

Solo da vur kaç taktiği

bu çok basit bi olay karşıda iki rakip varsa kuleden çıkmadığımız için rakibe e atıyoruz aynı anda e fıralrken q basıp hasar veriyor ve aynı zamanda w basıp kaçıyoruz rakip bizim yemi mize vuruyo ve biz kuleye gidiyoruz w attıkrtan sonra direkt kuleye kşlmayın hemen çalıya girin yok rakip skill atabilir sonra çalının ucundan kuleye gidiyoruz ve bize bişe yapamıyor cnaımız azalmadan hasar veriyoruz :D daha sonra rakip sinirlenmeye başlar ve bize kule altı girer bizde o girinze önce q atıyoruz zırhı azalıyo ve e basıyoruz ardından yem brıakıyoruz ve canı azalınca kaçmaya başlıcağı zaman ulti açıp havaya atıyoruz ve rakip ölüyor
UYARI:skillerimizin 3üde açılmadan kesinlikle kule altından çıkmayın base atmak zorunda kalabilri veya ölebilirsinzi kule altında minyona son vurus yappın ve 3 lvle gelin sonra sı dediğim gibi


Guide Top

Artıları ve Eksileri

Artıları
-oynaması çok zevkli bi hero
-soloda rahat oynuyoruz
-karşıda iki kişide olsa dediğimi yaparak canımız azalmadan rakibe hasar veriyoruz daha sonrasıunda adamımnız gang gelince ikiside ölüyor
-ultisi tf de çok iş görüyor havaya fırladığı için özellikle kule altı girdiklerinde rahatça alabiliyoruz
Eksileri
-yem skillimiz in görünmezlik süresi kısa ve yem rakibe vurmuyor(bazen avantaja çevirebiliriz örneğin yem gibi bekleyince rakip dalmıyıp ileri gidiyo kaçıyoruz diye :D AMA AZ KİŞİ YER BUNU)
-ulti açınca havaya attıktan sonra tüm rakipler bize vruruyor yoksa ölceklerini biliyorlar


Guide Top

SPELLER

bariyer almamın nedeni ulti açtığımızda rakip birden bize gidiyor ve ölebiliryoruz genelde can azken basarım tf başladıktan biraz sonra yani
tutusturun nedenide soloda iki kişilerse kill fırsaytını asla kaçırmammız lazım anında tutusturatmalıyzı yoksa dier rakip bizi engleller genelde kule altında adam alıyoruz çümnkü çıkmamalıyız isteuen sıçra da alabilr tabi yada hayalet w skillini açınca kaçmak i,çin ama biz öldürmeye yönelmeliyiz itemlerimiz sayesinde ztn rahatça kaçabileceğiz ve cahmpionumuzun hızı gayet iyi