Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Wukong Build Guide by Coolier

AD Offtank wukong solo kralı

AD Offtank wukong solo kralı

Updated on September 5, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Coolier Build Guide By Coolier 6,746 Views 0 Comments
6,746 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Coolier Wukong Build Guide By Coolier Updated on September 5, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Genel olarak Oynanış

Wukong solo da en sevdiğim cahmpion dur karşıda iki kişi de olsa ölmeden hasar verebilriz.Karşıda bir kişi varsa build de yazdığım hırpalayan adlı itemimizi alıyoruz zırh delmesi var hemde bizim q skillimizde zırh delme olduğu için iyi hasar verebiliryoruz ama karşıda iki kişi var ve siz tek iseniz buildde yazdığım dier itemleri alıyoruz yani can yenilenmesi pot ları ve totemimizi aıyoruz çünkü başka yerden gang gelirse 3 kişiden zor kaçöarız hatta kaçamayabilriz.daha sonra karabalta alıyoruz zırh delme ve can için daha sonra ayakkabımızı alıyoruz rakibe göre alıyoruz ve tianatı alıp hydra ile rahta minyon kesiyoruz ve aktifi ile rakibe daha fazla hasaqr veriyoruz vede can çalma geliyor daha sonra üçlü kuvvet alıyoruz onda herşey var can mana kritik(azda olsa)ve saldırı hızı geliyor pasifi sayesinde fazla vuruyoruz.daha sonra donmus balyoz alıyoruz rakip yavaşlyıo ve can ihtiyacmızı karşılıyoruz daha sonra son fısıltı alıyoruz ve tankları rahat kesiyoruz bizim için savunma dizenlerde boşa dizmiş oluyo ve çok vuruyoruzfazla hasar için tüm itemleri gözümnüzde büyütmeyin karabaltadan sonra q skilliinde sayesinde rahat kill alıyoruz korkmayın :D
Back to Top

Solo da vur kaç taktiği

bu çok basit bi olay karşıda iki rakip varsa kuleden çıkmadığımız için rakibe e atıyoruz aynı anda e fıralrken q basıp hasar veriyor ve aynı zamanda w basıp kaçıyoruz rakip bizim yemi mize vuruyo ve biz kuleye gidiyoruz w attıkrtan sonra direkt kuleye kşlmayın hemen çalıya girin yok rakip skill atabilir sonra çalının ucundan kuleye gidiyoruz ve bize bişe yapamıyor cnaımız azalmadan hasar veriyoruz :D daha sonra rakip sinirlenmeye başlar ve bize kule altı girer bizde o girinze önce q atıyoruz zırhı azalıyo ve e basıyoruz ardından yem brıakıyoruz ve canı azalınca kaçmaya başlıcağı zaman ulti açıp havaya atıyoruz ve rakip ölüyor
UYARI:skillerimizin 3üde açılmadan kesinlikle kule altından çıkmayın base atmak zorunda kalabilri veya ölebilirsinzi kule altında minyona son vurus yappın ve 3 lvle gelin sonra sı dediğim gibi
Back to Top

Artıları ve Eksileri

Artıları
-oynaması çok zevkli bi hero
-soloda rahat oynuyoruz
-karşıda iki kişide olsa dediğimi yaparak canımız azalmadan rakibe hasar veriyoruz daha sonrasıunda adamımnız gang gelince ikiside ölüyor
-ultisi tf de çok iş görüyor havaya fırladığı için özellikle kule altı girdiklerinde rahatça alabiliyoruz
Eksileri
-yem skillimiz in görünmezlik süresi kısa ve yem rakibe vurmuyor(bazen avantaja çevirebiliriz örneğin yem gibi bekleyince rakip dalmıyıp ileri gidiyo kaçıyoruz diye :D AMA AZ KİŞİ YER BUNU)
-ulti açınca havaya attıktan sonra tüm rakipler bize vruruyor yoksa ölceklerini biliyorlar
Back to Top

SPELLER

bariyer almamın nedeni ulti açtığımızda rakip birden bize gidiyor ve ölebiliryoruz genelde can azken basarım tf başladıktan biraz sonra yani
tutusturun nedenide soloda iki kişilerse kill fırsaytını asla kaçırmammız lazım anında tutusturatmalıyzı yoksa dier rakip bizi engleller genelde kule altında adam alıyoruz çümnkü çıkmamalıyız isteuen sıçra da alabilr tabi yada hayalet w skillini açınca kaçmak i,çin ama biz öldürmeye yönelmeliyiz itemlerimiz sayesinde ztn rahatça kaçabileceğiz ve cahmpionumuzun hızı gayet iyi
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Coolier
Coolier Wukong Guide
Vote Vote
wukong solo kralı

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide