Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao General Guide by Aynst4yn

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Aynst4yn

Xin Zhao - Jungle

Aynst4yn Last updated on December 13, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #2 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

3
8
10
12
13
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
1
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Genel Bilgiler

Xin Zhao'yla jungle gerekirken aklınızdan çıkarmamanız gereken şey oyun başı agresif olmanız gerektiğidir. Çünkü çoğu kişiye göre Xin Zhao Early Game(Erken Oyun)'de çok etkili olan bi hero. Önünüzde iki seçenek var. Ya karşıdaki jungle oyuncusunu counterlamak, ya da koridorlara çok fazla gang atmak. Ama kesinlikle kendinizi jungleda farm yapmaya kaptırmayın. Çünkü aklınız başınıza geldiğinizde oyunda bi etkiniz kalmayabilir.

İkinci olarak bahsetmek istediğim şey jungle da rakip oyuncuyla karşılaştığınızda korkmamanız gerektiği. Eğer karşınızdaki rakip sizinle aynı şartlar altında kasmısşa alamıycağınız hero yok diyebilirim. Çünkü Xin Zhao tam anlamıyla birebir herosu. Combosunun bekleme süresi çok düşük ve hasarı çok yüksek.

Combosundan bahsetmek gerekirse E-W-Q diyebilirim. Ultisini hasar vermek yerine işlevsel olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Örneğin; rakibinizin arkasındaki minyona E ile atlayıp ultinizi atarsanız rakibinizi geriye atabilir ve etkili bir gang atabilirsiniz.

Ayrıca buna da değinmeden edemiycem. Neden önce E fullenir diye düşünüyorsanız, hasar konusunda en etkilisi o. Oyun başı E fullediğinizde daha çok hasar vurursunuz.

Sanırım bu kadar bilgi iyi bir Xin Zhao oyuncusu olmak için yeterli.
Hepinize iyi Oyunlar.. :)
Aynst4yn


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion