Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vi Build Guide by RevengeTime

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.9K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author RevengeTime

Attack Speed & Tank Vi , Jungle

RevengeTime Last updated on February 2, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #13 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

3
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
8
Ability Key W
2
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Attack Speed Vi

Vi ye attack speed itemleri alan bir oyuncu daha önce hiç görmedim , herkez klasik karabalta ile oynamakda . Bu build tamamen benim yapımımdır ve ben kullanıyorum baya bi katkısı var . Öncelikle s5 deki jung sisteminde %50 saldırı hızı ve öldürdüğümüz büyük canavar kadar büyü hasarı veren bir item eklendi . Bu bizim için çok büyük bir avantaj ardından alınan bir mahvolmuş kralın kılıcı bu saldırı hızını çok büyük ölçüde arttırıyor . W skilini fullediğimizde 3. vuruştan sonra saldırı hızı bonusu veriyor ve bu diğer 2 itemle birleşince ortaya büyük bir hız geliyor ard arda rakibe geçiriyoruz ve zırhını parçalıyoruz . Vede mahvolmuş kralın kılıcının can çalma pasifi bizim canımızın hızla doldurmamızı sağlıyor . Bu itemler bizim için yeterli hasarı sağlıyor ardından gerekli tank itemlerini karşıdaki şampiyonlara göre alabiliriz . Son olarak üçlü kuvveti sona saklıyorum çünkü tüm bonuslardan vermesi bizim gücümüzün üstüne güç katıyor , tek başına bir üçlü kuvvet çok bir etki yapmaz benim görüşüm bu tabiki . SON BİR KAÇ NOT EĞER EZİLİYORSANIZ BU BUİLDİ TAVSİYE ETMEM DİREK FULL TANK ÇIKIN TAKIMINIZI KORUYUN , YOK EĞER TAKIMDA HASAR YOKSA BU BUİLD İLE SÜPER DAMAGELER ATABİLİRSİNİZ .


Guide Top

İyi Oyunlar

Hepinize iyi oyunlar . Buildimin etkili olduğunu görüceksiniz tabiki bu build her zaman kullanılmaz ama gerekli zamanlarda çok etkili oluyor yüksek damageler ile tankları bile paramparça edebilir karşı takıma attığınız ultilerle oyundan bıktırabilirsiniz .


Bu benim ilk buildim hatalarım eksiklerim olabilir uyarırsanız teşekkürler ...