Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Vi Build Guide by RevengeTime

AD Offtank Attack Speed & Tank Vi , Jungle

AD Offtank Attack Speed & Tank Vi , Jungle

Updated on February 2, 2015
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author RevengeTime Build Guide By RevengeTime 13,004 Views 0 Comments
13,004 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author RevengeTime Vi Build Guide By RevengeTime Updated on February 2, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Attack Speed Vi

Vi ye attack speed itemleri alan bir oyuncu daha önce hiç görmedim , herkez klasik karabalta ile oynamakda . Bu build tamamen benim yapımımdır ve ben kullanıyorum baya bi katkısı var . Öncelikle s5 deki jung sisteminde %50 saldırı hızı ve öldürdüğümüz büyük canavar kadar büyü hasarı veren bir item eklendi . Bu bizim için çok büyük bir avantaj ardından alınan bir mahvolmuş kralın kılıcı bu saldırı hızını çok büyük ölçüde arttırıyor . W skilini fullediğimizde 3. vuruştan sonra saldırı hızı bonusu veriyor ve bu diğer 2 itemle birleşince ortaya büyük bir hız geliyor ard arda rakibe geçiriyoruz ve zırhını parçalıyoruz . Vede mahvolmuş kralın kılıcının can çalma pasifi bizim canımızın hızla doldurmamızı sağlıyor . Bu itemler bizim için yeterli hasarı sağlıyor ardından gerekli tank itemlerini karşıdaki şampiyonlara göre alabiliriz . Son olarak üçlü kuvveti sona saklıyorum çünkü tüm bonuslardan vermesi bizim gücümüzün üstüne güç katıyor , tek başına bir üçlü kuvvet çok bir etki yapmaz benim görüşüm bu tabiki . SON BİR KAÇ NOT EĞER EZİLİYORSANIZ BU BUİLDİ TAVSİYE ETMEM DİREK FULL TANK ÇIKIN TAKIMINIZI KORUYUN , YOK EĞER TAKIMDA HASAR YOKSA BU BUİLD İLE SÜPER DAMAGELER ATABİLİRSİNİZ .
Back to Top

İyi Oyunlar

Hepinize iyi oyunlar . Buildimin etkili olduğunu görüceksiniz tabiki bu build her zaman kullanılmaz ama gerekli zamanlarda çok etkili oluyor yüksek damageler ile tankları bile paramparça edebilir karşı takıma attığınız ultilerle oyundan bıktırabilirsiniz .


Bu benim ilk buildim hatalarım eksiklerim olabilir uyarırsanız teşekkürler ...
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author RevengeTime
RevengeTime Vi Guide
Vote Vote
Attack Speed & Tank Vi , Jungle

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide