Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Brand Build Guide by lion99

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.20K
Views
2
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lion99

Brand Mid Build Full AP (Türkçe Anlatım Lion99)

lion99 Last updated on February 3, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
5
10
14
17
Ability Key Q
2
7
8
13
15
Ability Key W
3
4
9
12
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Middeyken Karşımdaki Ap Carry 'i Nasıl Kolayca Avlayabilirim.

1. Adım : İlk Önce 3 Levele Kadar Asla Karşıdaki Kişiye Zorunda Kalmadıkça Zarar Vermeyin İlerlesin
2. Adım : Daha Sonra 6 Levele Gelindiğinde Yavaş Yavaş Canını Azaltıp Pot Bastırın...
3. Adım : Karşı Tarafa Baskı Arttırın Gank İçin Top Veya Bot'dan Adam Çağırın Bu Şekilde Karşı Taraftaki Ap Carry'i Öldürebilirsiniz...


Guide Top

Nasıl Güzel Farm Yapabilirim...

1. Adım : Sakın 3 Levele Kadar Düşmanı Tahrik Etmeyin Ama Pısırık Olduğunuzu da Düşündür meyin Kafasında Bu Yargı Oluşmuşsa Hemen Bir "q" Skill'i Kullanarak Canlarını Azaltın...
2. Adım : Zorunda Kalmadıkça Minyonlara Skill Basmayın Düşman Recal Kullandığında Gelene Kadar Fırsat Bu Firsat Hem Turente İlerleyin Hemde İyice Farmlanın...


Guide Top

En İyi Para Nasıl Kasılır...

1. Adım : Son Vuruşu Asla Kaçırmayın...
2. Adım : Sık Sık Antik Golem Keserek Hem Paraya Konun Hemde Enerjinizi Hızlı Doldurun...
3. Adım : Kurt Ve Wizard'da Keserek Para Kazanabilirsiniz...
4. Adım : Sık Sık Dragon Keserek'de Para Kazanabilirsiniz...


Guide Top

"Mana Çok Gidiyor"

1. Adım : Bana Bu Soruyla Gelmeyin :)
2. Adım : Antik Golem Öldürerek Yada Paramızın Arta Kalan Kısımlarını Mavi Pot Alarak Mana Problemini 0'a İndirgeyebilirsiniz...
3. Adım : Mana Regen İtemlerinide Tercih Edebilirsiniz...


Guide Top

Rünler

Rünleriniz Sınırsızdır Bu Seçilen Rünleri Doldurabildiğiniz Kadar Doldurun Yanlış Hatırlamıyorsam Başlangıçta 64 Ap İle Başlanıyor...


Guide Top

Benim İsteklerim

Emek Verdim Size Helal Olsun Fakat Bir Teşekkürü Hak Ettim Herhangi Bir Problem Olduğunda Özel Mesaj Yoluyla Yada LoL TR'den LioN PetruS Hesabından Erişebilirsiniz... " + Esirgemeyin "