Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Caitlyn Build Guide by Dragon Reborn

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.19K
Views
7
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Dragon Reborn

Caitlyn Türkçe Build

Dragon Reborn Last updated on January 31, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
3
5
7
9
Ability Key Q
1
10
14
17
18
Ability Key W
4
8
12
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Giriş / Introduction


Guide Top

Artılar-Eksiler / Pros - Cons

Pros
+ Uzun menzil (650)
+ Oyun boyunca yüksek damage
+ Farm yapması kolay
+ Piltover Peacemaker'ın kullanımı kolay ve verdiği hasar yüksek
+ Yordle Snap Trap ile alan kontrolü
+ Düşük canlı düşmanları Ace in the Hole ile uzaktan öldürebilme
+ Oynaması çok zevkli

Cons
- HP'si çok az.
- Teamfightlarda ilk hedef olması
- Manası az
- Ace in the Hole'un kalabalık durumlarda güvenilir olmaması


Guide Top

Rune'lar / Runes

Eğer rune'lar hakkında bilginiz yoksa bu seçimi aynen uygulayın.
Temel Rune Dizilişi
Greater Mark of Desolation: Armor Penetration kesinlikle çok önemli, zırhı deliyor ve fazla damage'a eşdeğer görevde.

Greater Seal of Armor: Canı az olan Caitlyn'i fiziksel saldırılara karşı daha dayanıklı yapar.

Greater Glyph of Magic Resist: Caitlyn'i büyülü saldırılara karşı daha dayanıklı yapar.

Greater Quintessence of Desolation: Dediğim gibi armor penetration çok önemli

Böylece ekstradan 25 Armor Penetration, 12.7 Armor ve 13.4 Magic Resist'iniz oluyor

Alternatif Runelar
Greater Mark of Attack Damage: Oyunun başında fazla damage ile büyük bir avantaj elde edebilirsiniz.
Greater Seal of Attack Speed: Saldırı hızı da iyi bir tercih; Headshot'ın sık gelmesi size büyük avantaj sağlar.
Greater Glyph of Attack Speed: Dediğim gibi saldırı hızı Headshot ile iyi gidiyor.
Greater Quintessence of Attack Damage: 3 tanesi +7 damage veriyor; başlarda yararlı olsa da zaman ilerledikçe yararsızlaşıyor.


Guide Top

Masterie'ler / Masteries

Summoner's Wrath : 1/1 Exhaust'u güçlendiriyor ve Butcher dan daha iyi
Brute Force : 3/3 Ekstra damage, hemen al ;)
Alacrity : 4/4 Weapon Expertise ı almak için lazım; ayrıca %4 saldırı hızı da iyi.
Weapon Expertise : 1/1 +%10 ARMOR PENETRATION!!
Deadliness : 4/4 Kesinlikle diğer seçeneklerden daha iyi
Lethality : 1/1 %10 Crit Damage; Headshotla çok iyi gider.
Vampirism : 3/3 Lifesteal'i bir nevi health regen olarak düşünün siz saldırdıkça canınız doluyor.
Sunder : 3/3 +6 Armor Penetration; dediğim gibi Arm. Pnt. gördüğünüzde alın
[[Executioner}} : 1/1 Canı %40'ın altında olan hedeflere %6 daha fazla hasar veriyor.

Hardiness : 3/3 +6 Armor oyun başında çok işinize yarar
Resistance : 1/1 Diğer seçeneklerden daha iyi; fakat etkilediği büyülerden almışsanız Summoner's Resolve ı alın.
Durability : 4/4 Level başına +6 HP; Level 18'de +108 HP
Veteran's Scars : 1/1 +30 HP; oyunun başlarında önemli


Guide Top

Eşyalar / Items

Doran's Blade : +10 AD; +100 HP, +3 LS oyunun başında çok önemli bir item
Eğer kasılamadıysanız ikinciyi de alabilirsiniz.
Berserker's Greaves: 25 Saldırı Hızı nedeniyle bunu tercih etmelisiniz.
B.F. Sword : 45 AD veriyor daha ne olsun :)
The Black Cleaver : 55 AD, 30 Atk Speed veriyor; ayrıca her saldırınız 5 saniye boyunca rakibinizin zırhını 15 azaltıyor (3 defaya kadar)).. Armor Penetration'umuz da fazla olacağı için bu arada kolayca öldürebilirsiniz..
Zeal---> Phantom Dancer: The Black Cleaver ve Headshot için bu item olmazsa olmazlardan.
Vampiric Scepter : +12 LS ve ayrıca The Bloodthirster için gerekli
Infinity Edge : Maksimum damage; ayrıca passive'i ile Headshot u güçlendiriyor.
The Bloodthirster : Aşırı AD ve LS; eğer feedlemiyorsanız bunu almalısınız. Ölüyorsanız Banshee's Well alabilirsiniz.
Last Whisper : Daha da Armor Penetration


Guide Top

Skill Sırası / Skill Sequence
Headshot


Her 8/7/6 saldırıdan sonra Caitlyn şampiyonlara %150; yaratıklara %250 hasar verir.
NOT: Çimenlerde saldırılar 2 sayılır.

Normal saldırıları minionlara yapın; kritiği ise şampiyona yapın.
__________________________________________________________________________________________


Piltover Peacemaker
Bu skill Caitlyn'in en önemli skill'i

  • Uzak bir mesafeden birçok hedefe uygulanabilir
  • Pushlarken etkilidir
  • Yüksek hasar verir

BU SKİLLİ ASLA SPAMLEMEYİN! MANANIZI ÇOK ÇABUK TÜKETİR

Ayrıca düşman Yordle Trape takıldığında bunu kullanın düşmanı vurma olasılığınız %99.9'dur. (&0.01 gerizekalılık payı.)
_____________________________________________________________________________________
Yordle Trap

Oyunun başında ilk açmanız gereken skill bu; düşmanın hareket alanını kısıtlıyor, ayrıca gank yeme olasılığı olan yerlerde çalılara koyduğunuzda sizi kurtarabiliyor. Eğer top/bot gidiyorsanız çalılara koyduğunuzda size büyük bir avantaj sağlıyor.

NOT: Yordle Trap düşmanlar tarafından görülebilir. Bu yüzden çalılara yerleştirin veya resimdeki gibi düşmanın hareketini maksimum derecede engelleyin.
_____________________________________________________________________________________
90 Caliber Net


Caitlyn'in kaçma/kovalama skili.
Bu skill ile Cait, düşmanı yavaşlatan bir ağ atıyor ve kendini de ters yönde biraz itiyor.
Bunu kullanarak kaçabilir veya düşmanınızı kovalayabilirsiniz.
Bu skilin sizi itmesi ile orta boydaki duvarları geçebilirsiniz.
______________________________________________________________________________________


Ace in the Hole
Ve gelelim Cait'in ultisine; kendisi Sniper olan Caitlyn'in ultisinde de silahını kullanarak uzaktaki bir düşmana kilitleniyor ve büyük bir hasar veriyor.

Bu skili kaçan düşmanları öldürmek için kullanacaksınız.
Teamfight'larda dikkatli kullanın çünkü araya başka bir düşman girerse saldırı ona uygulanıyor ve böylece engellenmiş oluyor.
______________________________________________________________________________________________


Guide Top

Büyüler / Summoner Spells

Kullanabileceğiniz Bazı Büyüler
____________________________________________________
Exhaust : Düşmanı yavaşlatıyor ve bu sırada onu öldürebilirsiniz. Zor durumda kalırsanız kaçmak için de kullanabilirsiniz.
Flash : 90 Caliber Net ve Flash kombinasyonu ile kaçamayacağınız/yakalayamayacağınız düşman yok.
Teleport: Harita kontrolü sağlar; pushlarken ve acil savunma yapmanız gereken durumlar için birebirdir.
Ignite : True Damage, her zaman işinize yarar.
Ghost : 90 Caliber Net kaçmanıza yetmiyorsa bunu kullanabilirsiniz.


Guide Top

Özet / Summary

Bu benim ilk buildimdi. Olumlu olumsuz düşüncelerinizi bekliyorum.
Resimler alıntıdır..
Build ve Guide çeviri değildir ben hazırladım.


NOTE: Pictures in this guide is taken from "Taneren"s guide.
Sorry dude, I google'd them :D


2012 - Dragon Reborn - Oyun Nick'im: Sound of Night