Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Evelynn

Babel Last updated on May 21, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
3/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Introduction

Evelynn is de beste roamer in de game en als ze goed gespeeld wordt dan dwingt ze het andere team geld te verspillen aan items die haar maar half counteren als Vision Wards en oracle's.
Het probleem met Evelynn is dat, ookal heb je een vision ward, ze snel genoeg is om je toch te kunnen stunnen. Hetzelfde probleem is er met Oracle's. Enkel tijdens teamfights is Oracle's een annoyance voor haar.

Tip: Evelynn kan twee personen stunnen door hatespike (doe dit enkel als er geen minions rondom zijn). Evelynn is een champ die je zal moeten oefenen. Ze is niet makkelijk te spelen, maar eens je je limieten kent, is ze enorm leuk.

Doel van Evelynn:
-Roamen
-Ganken
-Early advantage
-Ze laten turrethuggen
-Minions denyen
-Enemies bang maken
-Skirmishes initiaten
-Mapcontrol


Guide Top

Runes

Runes zijn behalve quints bedoeld voor early game. Je mag niet TE squishy zijn dat een burster je kan 1shotten voor level zes, dus vandaar HP quints. Armor seals voor early 1v1s te kunnen winnen. Manaregen glyphs voor lategame te kunnen blijven gaan.
Armorpen marks voor damage.


Guide Top

Masteries

0/9/21 voor Strength of Spirit, wat defense en 21 in utility voor Lowest CD-CV.
Flash is logisch omdat je al een ghost hebt op lowercd. Je zal geen junglebuffs krijgen, dus jungle mastery niet nodig.


Guide Top

Lvl1 Summary

Op level 1 ben je de perfecte scout. Pas wel op voor Vision Wards, het is mogelijk dat ze één gekocht hebben en dat zou zeer slim zijn. Dus we moeten een goede CV hebben zodat we hun inventory kunnen zien. Zien we geen Vision Wards dan is het best om toch die plaats te vermijden waar ze zijn, omdat ze hem mssn al gezet hebben. Zien we er wel, dan hebben ze hem nog niet geplaatst, dus moeten we wegblijven van het andere team, tenzij we met zn allen kunnen initiaten. Begin met boots +Hp pots als je al direct kan roamen, anders ga je Mana crystal + Hp pots. Jouw keuze.


Guide Top

Items

Boots of Mobility heeft altijd prioriteit. Het belangrijkste aan Evelynn is dat ze kills/assists moet halen of ze is waardeloos late. Hoe sneller je over de map geraakt hoe meer je kan ganken. Daarna is Sheen aan de beurt. Omwille van hatespike heb je de beste sheen-proc in het spel. Probeer het wel een beetje te timen zodat je niet teveel hate spiked. Kijk naar je buffs om een beetje het gevoel te krijgen hoe snel je ze achter elkaar kan proccen.

Dan heb je de keuze om direct Trinity Force te builden voor meer damage of Frozen Mallet voor meer tankyness. Indien je echt enorm voor staat, koop dan Infinity Edge eerst, but I'm talking FED here. Het is belangrijk dat je tanky genoeg bent zodat je initial burst kan overleven. Banshee's Veil is een goede optie na Frozen Mallet. Last Whisper of/en Atma's Impaler lategame. Andere opties zijn The Bloodthirster indien je 1v1 fights aan het verliezen bent (wat niet veel zal gebeuren).

Build geen Cooldown reduction. Dit doet weinig voor haar. Haar ult is instant refresh on assist/kill en haar hatespike heeft amper een CD.

De build die ik heb besproken is vrij tanky en je doet veel damage door Trinity Force en je hebt Frozen Mallet voor veel utility.


Guide Top

Skill Sequence

Level Stealth naar een acceptabel niveau zodat je tijd hebt om je stun te plaatsen. hatespike is sterk genoeg met één puntje aangezien je het niet voor de damage doet en het veel mana zuigt. Level dit als laatste, of zelf helemaal niet meer na één puntje indien je te weinig mana hebt. (onorthodox maar een goede optie). Ravage is sterk en je kan er goed kills mee stealen. Probeer kills te stealen van de tank, maar laat de ranged carry en de AP-carry met rust.

Evelynn haar ult is een supersteroid, dus level die uiteraard whenever u can.