Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by DarbeliMatkapTr

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.895
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DarbeliMatkapTr

Darbeli'nin Matkapları

DarbeliMatkapTr Last updated on October 12, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ana Takım

[VS]

Alternatifler

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
3/
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Nasıl siki tutmadan oynayacan?

Bu build carrysi olmaması dışında gayet dengeli ve zaten sinerjisiyle de carrynin eksikliği hissedilmiyor.Bu building güzel tarafı teamfightlardan öncede lanelerin sikertilebilmesi ki aşağıda lanenin ilk amacı carryi tamamen sikip atmak.Takımda tam bir support olmadığı için herkes ara ara ward alacak.Teamfightlarda jarvan galio sırasıyla ulti atacak hemen arkadan jax carrye atlayacak ve annieyle lux arkadan düşmana boşalacaklar.Teamfightlarda combo iyi tutturulursa avantajda olan düşmanlar bile sikertilebilir.

Galio tank görevini üstlenecek.Botda luxla birlikte kasacak.Lanede luxla birlikte koordineli oynayıp long range avantajlarıyla carryi küçük orospuları yapacaklar.Teamfightda 2. veya 1. dalacak.Ultisini jarvanla birlikte senkronize bir şekilde kullanmaya çalışacak.Ultisi ve lanedeki görevi nedeniyle takımdaki önemi gayet büyük.Bu nedenle kill almak için tek kişiye ulti atan,ultide sadece tankı tutturan ve genel olarak yarrak gibi oynayacak bir gavat olmamalı.

Lux ap damage-semi support görevini üstlenecek.Aşağıda galio ile birlikte kasacak.Lanede görevi galioyla aynı.Teamfightlarda mümkünse ultisini galio-jarvan combosu için saklayacak.Teamfightlarda carryi kitlemeye çalışmak dışında geride kalmalı.Skillshot özürlü olup takımını kanser etmeyecek.

Annie ap damage görevini üstlenecek.Ortada mümkün olduğunca kasıp,6 olmaya yakın lanenini pushlayacak ve top yada bot'a mümkünse junglela birlikte ganke gidecek.Ortada ganklere çok dikkat edecek çünkü diğer lanelerden daha cazip bir hedef.Teamfightlarda stun-ultisini mümkünse galio-jarvan combosuyla birlikte kullanmalı.Ayısını alt tuşuyla kullanabilmeli.Ultisini kaçıran mallardan olmayacak.

Jarvan off-tank görevini üstlenecek.Topda kasacak.Teamfightlarda 1. veya 2. dalacak.Lanenini pushladığında mümkünse diğerlerine yardıma gidecek.Fazla ezilirse ortadan veya jungledan yardım isteyecek.Teamfightlarda mümkünse carryi kitleyecek ve ultisini atarken takımını sikertmeyecek.Mümkünse Galioyla koordineli ulti atacak.

Jax off-tank jungle görevini üstlenecek.En geç level 4'de ganke gelecek.Ganklere seri gelecek.''Ama ward var kem küm'' KES SİKERİM.EN GEÇ LVL 4.Mümkünse Teamfightlarda galio veya jarvan saldırmadan dalmayacak.Teamfightlarda carryi sikip atmaya çalışacak.Eğer carry ebesinin amına kaçarsa kovalamayacak ve takıma geri dönecek.Boktan jungle yaparsa sikimsonik bahanelerle takımın değerli saniyelerini harcamayacak.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion