Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by Usta Ran

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Usta Ran

Demacia'nın Kudreti

Usta Ran Last updated on April 2, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
5
10
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
7
8
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Strateji

Garen çok ağır bir tank bir o kadarda hasar verebilen bir tank.Ani hasarının yanında latede apc yada adcyi kesin çıkartıyorsunuz.Ve garenin en sevdiğim yanı rakip sizi tutamaz.Tüm yeteneklerini size kullanmaları gerekli burada iş takımınıza kalır.

Strateji :

►Darius : Darius garenin en ağır counteridir.Dariusun q yeteneğinden kaçabilirseniz onu alt edebilirsiniz.Örneğin darius q yeteneğini minyona attı.Hemen saldırın.
Taktik : Darius sizi çektiği anda e basın.
Q suna ya hiç yakalanmayın yada ona yakın oynayın.

►Trundle : Trundle çok zorlu bir rakiptir.Ona karşı ilk olarak Hydra çıkarsanız çok rahat alt edebilirsiniz.Ama saldırı itemi olarak sadece hydra kasın.Peki niye hydra ? Garen can yenilenmesine dayalı bir şampiyondur.Ve hydra gerekli hasarı ve can yenilenmesini verir.
Taktik : Trundlenin Donmuş krallık yeteneğinden mutlaka uzaklaşın.Canı az olsa dahi baskın gelir.
Trundle ultinizin hasarını azaltmak için ultisini bekletecektir.Onun canı yarıdan azken e ile girin o ulti basamadan q-ulti-tutuştur.Bu durumda hiç bir şey yapamaz.

►Teemo : Teemoya karşı farm yapamazsınız.Ona karşı çalıları çok kullanın.Q yeteneğiniz ile onu yakalarsanız e ile canını yarılarsınız.Çok rahatsız edici olsada çok kırılgandır.
Taktik : O sizi mantara çekiyorsa bilmiyormuş gibi devam edin . Mantara basıp q ile yavaşlatmayı engellerseniz ona süpriz olacaktır.

►Pantheon : Pantheon sizi aşırı zorlar.Pantheona karşı ilk güneşateşi pelerini alın.Bu onun hasarını çok düşürecektir.Artık sırf farma oynayabilirsiniz.
Taktik : Pantheonun pasifini kırmadan q ile girmeyin.Pasifi olsa dahi q susturur ama hasar vermez.
Eğer junglenizin yardımıyla 1-0 öne geçerseniz pantheon bir daha toparlayamaz.

►Jax : Jaxı yenmeniz çok kolay olacaktır.Lifesteal , üçlü çıkmadan size baskınlık kuramazki o zamana kadar çok samimi olursunuz.
Taktik : Jax stun atarsa direk e atın.