Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Evelynn Build Guide by Realyconfel

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Realyconfel

Evelynn

Realyconfel Last updated on June 15, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #4 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
11
13
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

GİRİŞ

Merhaba, bu rehberimde size Evelynn ormancı rehberini gösterdim.


Guide Top

Rünler

Aslında karşı tarafa göre değiştirilebilir. Ama en sabit rünlerimiz bu :)


Guide Top

Kabiliyetler

Kabiliyetlerde hem AD hemde AP neden verdin diyeceksiniz. Bende şöyle açıklayayım. Oyun başında saldırı gücü ve yetenek gücü çok gerekiyor (irfitler vs.) bu yüzden saldırı gücünede yer verdim. Zaten AP'yi açıklamama gerek yok :)


Guide Top

Items

Kesinlikle oyun sonu geldiğinde HAYALET İRFİTİN RUHUNU, ÖLÜMATEŞİ PENÇESİ ile değiştirmelsiniz. Çünkü oyun sonunda genelde ormanda kasılmak mantıksız olur. Orda Takım Savaşı olurken siz AP'niz yokken ne yapabileceksiniz ki? Bu yüzden Orman itemini her zaman oyun sonu yada tf nin başladığı zamanlarda satmalısınız.
He ayrı bir konuda eğer karşınızdakiler genelde ad ise günateşi pelerini ve randulinin alametini çıkmanızı öneririm. Ama karşınızda Ap takım varsa Banshee'nin Duvağı ve Ruh gömleği çıkmanızı öneriyorum :))


Guide Top

Skiller

Duruma göre değişebilir diye birşey yok Evelynn buildinde. Kesinlike tarif ettiğim gibi ilk Q sonra E geliştirilmeli.


Guide Top

Teknikler

İlk maviye gidip takımınızın yardımıyla maviyi alabilrsiniz, yada karşı maviyi basabilirsiniz . Sonra Hayalet irfitleri kestikten sonra Kırmızı Buff'u kırmızıdan sonra Golem'i Alın ki canınız yükselsin. Sonra Gank dediğimiz koridorlara baskını yapın. Evelynnin pasifinin çizgisi adamın tam yanındayken w basıp çok sağlam bir baskın yapabilrsiniz. Ayrıca rakibin Ormanını kontrol edin. Nevar ne yok? Arasıra çalmaya çalışın ama dikkatli olun her an karşı ormancı size ani bir baskın ypabilir. Bu yüzden en iyi dostlarımız totemler. Baskına gittiğimiz yere ward koyun yada koydurun. Çünkü rakip ormancı sizin baskın yaptığınızı görüp Arkanızdan gelebilir yada sizden daha sonra baskın yapmaya çalışabilir. Birşey daha baskına gittiğiniz yerdeki farmları ellemeyin onlar Lanedeki kişilerin hakkıdır sakın unutmayın :)
Not: Ejder 6 - Baron 7 - Mavi ve Kırmızı 5 dakika sonra tekrar doğuyor bu süreleri unutmayın :)